Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Citizens Bancshares Corporation

Citizens Bancshares Corporation, Citizens Bancshares Corporation şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Citizens Bancshares Corporation nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Citizens Bancshares Corporation ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Citizens Bancshares Corporation ABŞ dolları dakı cari gəlir. 31/12/2016 dakı Citizens Bancshares Corporation ın xalis gəliri 4 468 135 $ təşkil etmişdir. Bunlar Citizens Bancshares Corporation ın əsas maliyyə göstəriciləridir. Veb saytımızdakı maliyyə hesabatı cədvəli, məlumatları 31/03/2016 -dan 31/12/2016 -ə qədər olan tarixlərə görə göstərir. Citizens Bancshares Corporation xalis gəliri qrafikdə mavi rəngdə göstərilir. Bu sxemdəki bütün gəlir sarı çubuqlar şəklində yaradılmışdır.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/12/2016 4 468 135 $ - 376 426 $ -
30/09/2016 4 191 000 $ - 547 000 $ -
30/06/2016 4 368 000 $ - 749 000 $ -
31/03/2016 3 762 000 $ - 358 000 $ -
Göstər:
Qədər

Citizens Bancshares Corporation maliyyə hesabatı, cədvəl

Citizens Bancshares Corporation ın son maliyyə hesabatlarının tarixləri: 31/03/2016, 30/09/2016, 31/12/2016. Maliyyə hesabatlarının tarixləri qanun və maliyyə hesabatları ilə ciddi şəkildə tənzimlənir. Belə bir tarix üçün Citizens Bancshares Corporation ın son maliyyə hesabatı - 31/12/2016. Ümumi mənfəət Citizens Bancshares Corporation, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Citizens Bancshares Corporation edir 4 468 135 $

Citizens Bancshares Corporation maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Citizens Bancshares Corporationlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Citizens Bancshares Corporation edir 4 468 135 $ Əməliyyat gəlirləri Citizens Bancshares Corporation şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır. Əməliyyat gəlirləri Citizens Bancshares Corporation edir 4 468 135 $ Əməliyyat gəlirləri Citizens Bancshares Corporation, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Citizens Bancshares Corporation edir 371 582 $

Əməliyyat xərcləri Citizens Bancshares Corporation, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Citizens Bancshares Corporation edir 4 096 553 $ Cari aktivlər Citizens Bancshares Corporation bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Citizens Bancshares Corporation edir 40 786 112 $ Cari pul Citizens Bancshares Corporation hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Citizens Bancshares Corporation edir 37 951 716 $

  31/12/2016 30/09/2016 30/06/2016 31/03/2016
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
4 468 135 $ 4 191 000 $ 4 368 000 $ 3 762 000 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
- - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
4 468 135 $ 4 191 000 $ 4 368 000 $ 3 762 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
4 468 135 $ 4 191 000 $ 4 368 000 $ 3 762 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
371 582 $ 826 000 $ 1 091 000 $ 419 000 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
376 426 $ 547 000 $ 749 000 $ 358 000 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
4 096 553 $ 3 365 000 $ 3 277 000 $ 3 343 000 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
40 786 112 $ 57 944 000 $ 76 332 000 $ 70 065 000 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
395 768 227 $ 406 754 000 $ 414 176 000 $ 404 525 000 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
37 951 716 $ 54 191 000 $ 72 583 000 $ 66 435 000 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
348 368 498 $ 353 694 000 $ 361 088 000 $ 352 405 000 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
348 583 435 $ 353 914 000 $ 361 313 000 $ 352 635 000 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
88.08 % 87.01 % 87.24 % 87.17 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
39 722 792 $ 40 999 000 $ 41 022 000 $ 40 049 000 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
2 549 309 $ -795 000 $ 1 392 000 $ 768 000 $

Citizens Bancshares Corporation ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/12/2016 idi. Citizens Bancshares Corporation-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Citizens Bancshares Corporation-ın ümumi gəliri 4 468 135 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Citizens Bancshares Corporation ın xalis mənfəəti 376 426 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Cari borc Citizens Bancshares Corporation, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc Citizens Bancshares Corporation edir 348 368 498 $ Ümumi borc Citizens Bancshares Corporation həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc Citizens Bancshares Corporation edir 348 583 435 $

Səhmlərin dəyəri Citizens Bancshares Corporation

Maliyyə Citizens Bancshares Corporation