Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Dividendlər Citizens Bancshares Corporation

CZBS səhmləri üzrə dividendlərin ödənilməsi tarixi, Citizens Bancshares Corporation-ın illik dividendlərin tarixi, Citizens Bancshares Corporation-ın səhmlərinin 2023-cu ildə dividend verilməsi. Citizens Bancshares Corporation dividendlər ödəyirmi? Citizens Bancshares Corporation-ın ödəməsi nədir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Citizens Bancshares Corporation nə vaxt dividend ödəyir?

Citizens Bancshares Corporation hər il-a dividendlər verir, CZBS səhmlərinin sonuncu ödənişi isə 09/04/2020 tarixidir.

Citizens Bancshares Corporation-ın ödəməsi nədir?

Citizens Bancshares Corporation şirkəti son payda 0.35 $ dividend ödəmiş və illik dividend vergisi 4.24 % idi.

Növbəti dividend ödəniş tarixi Citizens Bancshares Corporation nə vaxt veriləcəkdir?

Citizens Bancshares Corporation səhmlərinin növbəti dividend ödənişi Aprel 2024 tarixində gözlənilir.

Dividendlər Citizens Bancshares Corporation, allstockstoday.com saytının bir xidmətidir, bu da Citizens Bancshares Corporation dividendləri haqqında hər şeyi izah edir. Dividentlərin həcmi və alınması tarixi şirkət rəhbərləri tərəfindən müəyyən edilir. Xidmətimiz dividend ödəmələrinin tarixini göstərir Citizens Bancshares Corporation və dividendlərin ödənilməsi üçün proqnozlar. Citizens Bancshares Corporation dividendlər, son bir neçə ödəniş üçün diaqram şəklində xidmətimizdə görə biləcəyiniz tarix.

Göstər:
Qədər

Dividendlər Citizens Bancshares Corporation ödəniş tarixi

Səhmlərdən dividend şəklində alınan pul miqdarı, sütun sütununun hündürlüyünə uyğundur. Qrafikin sütunlarının hündürlüyünün dəyişdirilməsi son tarixlər üçün ödəniş miqdarının dəyişməsini əyani şəkildə göstərir. Dividendlər Citizens Bancshares Corporation, onlayn ödəmə cədvəli xidmətimizdə təqdim olunur. Son iki ildə Citizens Bancshares Corporation dividend ödəmə cədvəli təqdim edilmişdir.

Dividend ödəniş tarixləri Citizens Bancshares Corporation

CZBS səhmlər üzrə dividendlərin alınma tarixinə dair məlumat saytımızın xidmət cədvəlində ümumiləşdirilmişdir. Citizens Bancshares Corporation dividend cədvəlində dividentlərin ödənilməsi tarixləri cədvəlindən daha çox məlumat var. Ən son divident ödəmə tarixi Citizens Bancshares Corporation, cədvəlin birinci sətirindədir. Dividend cədvəlinin ikinci sütununda tələb olunan tarix üçün Citizens Bancshares Corporation dividendlərinin həcmini görə bilərsiniz.

CZBS səhmlər üzrə dividend ödəniş tarixi Ödəmə məbləği
Bir səhm üzrə ödəniş məbləği.
Dividend gəlir
Dividend gəlirləri hər bir səhm üzrə ödənilən dividendlərin bir hissəsinin dəyərinə nisbəti.
09/04/2020 0.35 USD 4.24%
08/08/2019 0.2 USD 3.64%
10/04/2019 0.3 USD 5.58%
06/04/2018 0.25 USD 1.96%
08/05/2017 0.08 USD 0.84%
12/05/2016 0.08 USD 1.01%
13/04/2015 0.08 USD 0.79%
02/05/2014 0.08 USD 1%
07/05/2013 0.08 USD 1.48%
10/05/2012 0.08 USD 2.27%
27/04/2011 0.08 USD 1.75%
06/05/2010 0.08 USD 2.25%
08/04/2009 0.19 USD 12.26%
07/04/2009 0.19 USD 12.26%
08/04/2008 0.19 USD 2.17%
03/05/2007 0.19 USD 1.78%

Şirkətin dividentləri Citizens Bancshares Corporation ın 1 səhminə hesablanır. Citizens Bancshares Corporation Bir səhm üçün dividend hesablanır və dollarla göstərilir. Citizens Bancshares Corporation dividend gəliri - bir hissənin dəyərinə endirilən bir il ərzində dividendlərin məbləğidir. Bu gün Citizens Bancshares Corporation səhmlər üzrə divident gəliri 4.24 % dir.

Dividend gəliri Citizens Bancshares Corporation investor üçün ilk göstəricidir, səhm qiymətinin dinamikası ikincidir. Onlayn xidmətlərimizdə hər iki ölçüyə baxın. Keçən il Citizens Bancshares Corporation dividend gəlirliyi və bir neçə il əvvəl digər illər üzrə divident gəlirliyi tarixi bu şirkətin səhmlərinə qoyulan investisiya keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün çox vacib bir məlumatdır. Son 20 ödəniş üçün divident gəliri tarixi Citizens Bancshares Corporation dividend gəliri cədvəlində göstərilir. Citizens Bancshares Corporation ın son dividend gəlirini cədvəlin ən üst sətirində görmək olar.

Səhmlərin dəyəri Citizens Bancshares Corporation

Maliyyə Citizens Bancshares Corporation