Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər C-Com Satellite Systems Inc.

C-Com Satellite Systems Inc., C-Com Satellite Systems Inc. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. C-Com Satellite Systems Inc. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün C-Com Satellite Systems Inc. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Son bir neçə hesabat dövrü üçün C-Com Satellite Systems Inc. gəliri. Bu gün C-Com Satellite Systems Inc. ın xalis gəliri -219 203 $ təşkil etdi. C-Com Satellite Systems Inc. xalis gəlirinin dinamikası -1 685 783 $ azalıb. Əvvəlki hesabatla müqayisədə C-Com Satellite Systems Inc. xalis gəlir dinamikasının qiymətləndirilməsi aparılmışdır. C-Com Satellite Systems Inc. onlayn maliyyə hesabatı cədvəli. C-Com Satellite Systems Inc. ın maliyyə qrafikində onlayn status göstərilir: xalis gəlir, xalis gəlir, cəmi aktivlər. C-Com Satellite Systems Inc. qrafikindəki maliyyə hesabatı əsas vəsaitlərin dinamikasını aydın şəkildə görməyə imkan verir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/05/2021 836 734 $ -67.399 % ↓ -219 203 $ -181.993 % ↓
28/02/2021 4 719 279 $ +60.07 % ↑ 1 466 580 $ +245.56 % ↑
30/11/2020 2 379 420 $ -47.0611 % ↓ 348 089 $ -65.201 % ↓
31/08/2020 1 773 918 $ +22.05 % ↑ 210 856 $ -
31/08/2019 1 453 446 $ - -346 290 $ -
31/05/2019 2 566 595 $ - 267 342 $ -
28/02/2019 2 948 252 $ - 424 404 $ -
30/11/2018 4 494 656 $ - 1 000 298 $ -
31/08/2018 4 002 223 $ - 641 930 $ -
31/05/2018 2 721 913 $ - 282 044 $ -
Göstər:
Qədər

C-Com Satellite Systems Inc. maliyyə hesabatı, cədvəl

C-Com Satellite Systems Inc. ın son maliyyə hesabatlarının tarixləri: 31/05/2018, 28/02/2021, 31/05/2021. Maliyyə hesabatlarının tarixləri və tarixi şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin qanunları ilə müəyyən edilir. Bu gün üçün C-Com Satellite Systems Inc. maliyyə hesabatının hazırkı tarixi 31/05/2021 dir. Ümumi mənfəət C-Com Satellite Systems Inc., bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət C-Com Satellite Systems Inc. edir 452 144 $

C-Com Satellite Systems Inc. maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir C-Com Satellite Systems Inc.lər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir C-Com Satellite Systems Inc. edir 836 734 $ Əməliyyat gəlirləri C-Com Satellite Systems Inc., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri C-Com Satellite Systems Inc. edir -130 438 $ Əməliyyat xərcləri C-Com Satellite Systems Inc., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri C-Com Satellite Systems Inc. edir 967 172 $

Cari aktivlər C-Com Satellite Systems Inc. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər C-Com Satellite Systems Inc. edir 24 819 458 $ Cari pul C-Com Satellite Systems Inc. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul C-Com Satellite Systems Inc. edir 8 332 718 $

31/05/2021 28/02/2021 30/11/2020 31/08/2020 31/08/2019 31/05/2019 28/02/2019 30/11/2018 31/08/2018 31/05/2018
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
452 144 $ 3 150 259 $ 1 399 840 $ 1 139 923 $ 777 633 $ 1 429 016 $ 1 605 264 $ 2 499 967 $ 2 021 461 $ 1 475 711 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
384 590 $ 1 569 020 $ 979 580 $ 633 995 $ 675 813 $ 1 137 579 $ 1 342 988 $ 1 994 690 $ 1 980 762 $ 1 246 202 $
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
836 734 $ 4 719 279 $ 2 379 420 $ 1 773 918 $ 1 453 446 $ 2 566 595 $ 2 948 252 $ 4 494 656 $ 4 002 223 $ 2 721 913 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - - - - - - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-130 438 $ 2 024 477 $ -121 378 $ 390 133 $ -345 597 $ 310 902 $ 565 460 $ 1 261 624 $ 906 933 $ 377 524 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-219 203 $ 1 466 580 $ 348 089 $ 210 856 $ -346 290 $ 267 342 $ 424 404 $ 1 000 298 $ 641 930 $ 282 044 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
142 399 $ 347 171 $ 466 174 $ 431 064 $ 356 202 $ 401 856 $ 378 955 $ 421 847 $ 381 712 $ 364 099 $
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
967 172 $ 2 694 802 $ 2 500 798 $ 1 383 785 $ 1 799 043 $ 2 255 693 $ 2 382 792 $ 3 233 033 $ 3 095 290 $ 2 344 389 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
24 819 458 $ 24 908 098 $ 23 373 094 $ 22 240 472 $ 21 822 838 $ 22 053 505 $ 21 746 641 $ 21 989 777 $ 21 989 777 $ 20 001 380 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
24 893 830 $ 24 990 317 $ 23 463 130 $ 22 320 678 $ 21 913 330 $ 22 117 887 $ 21 816 576 $ 22 058 314 $ 22 058 314 $ 20 084 260 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
8 332 718 $ 9 048 007 $ 6 783 758 $ 5 735 397 $ 5 027 851 $ 2 589 321 $ 3 574 248 $ 4 302 834 $ 4 302 834 $ 2 153 673 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
- - - - 1 653 403 $ 1 089 740 $ 1 225 504 $ 1 408 838 $ 1 408 838 $ 646 563 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - - - - - - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
- - - - 1 834 393 $ 1 288 498 $ 1 439 298 $ 1 656 265 $ 1 656 265 $ 925 135 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- - - - 8.37 % 5.83 % 6.60 % 7.51 % 7.51 % 4.61 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
24 053 996 $ 23 682 325 $ 22 347 903 $ 21 497 963 $ 20 078 937 $ 20 829 389 $ 20 377 278 $ 20 402 049 $ 20 402 049 $ 19 159 125 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- - - - -1 184 156 $ -1 019 374 $ 776 427 $ 1 574 417 $ 1 865 556 $ -633 012 $

C-Com Satellite Systems Inc. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/05/2021 idi. C-Com Satellite Systems Inc.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, C-Com Satellite Systems Inc.-ın ümumi gəliri 836 734 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən -67.399% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə C-Com Satellite Systems Inc. ın xalis mənfəəti -219 203 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən -181.993% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri C-Com Satellite Systems Inc.

Maliyyə C-Com Satellite Systems Inc.