Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações şirkətinin 2023-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Son hesabat dövrü ilə müqayisədə Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações xalis gəliri dinamikası -52 898 000 $ azalıb. Xalis gəlir Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações - 192 285 000 $. Xalis gəlir haqqında məlumat açıq mənbələrdən istifadə olunur. Son illərdə Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações xalis gəlir dinamikası -68 948 000 $ ilə dəyişdi. Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ın maliyyə cədvəli şirkətin əsas maliyyə göstəricilərinin üç cədvəlindən ibarətdir: cəmi aktivlər, xalis gəlir, xalis gəlir. Maliyyə hesabatı cədvəli 30/06/2018 arasından 31/03/2021 dək olan dəyərləri göstərir. Bütün Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações aktivlərinin dəyərinin qrafiki yaşıl barlarda təqdim olunur.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/03/2021 1 003 732 000 $ +21.48 % ↑ 192 285 000 $ +297.21 % ↑
31/12/2020 1 056 630 000 $ -20.624 % ↓ 261 233 000 $ +124.99 % ↑
30/09/2020 1 163 503 000 $ +24.47 % ↑ 1 403 280 000 $ +1 244.370 % ↑
30/06/2020 838 808 000 $ -10.443 % ↓ 67 811 000 $ -40.43 % ↓
30/09/2019 934 759 000 $ - 104 382 000 $ -
30/06/2019 936 622 000 $ - 113 835 000 $ -
31/03/2019 826 236 000 $ - 48 409 000 $ -
31/12/2018 1 331 171 000 $ - 116 111 000 $ -
30/09/2018 724 825 000 $ - -120 753 000 $ -
30/06/2018 639 539 000 $ - -28 437 000 $ -
Göstər:
Qədər

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações maliyyə hesabatı, cədvəl

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ın son maliyyə hesabatlarının tarixləri: 30/06/2018, 31/12/2020, 31/03/2021. Maliyyə hesabatlarının tarixləri və tarixi şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin qanunları ilə müəyyən edilir. Belə bir tarix üçün Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ın son maliyyə hesabatı - 31/03/2021. Ümumi mənfəət Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações edir 346 540 000 $

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participaçõeslər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações edir 1 003 732 000 $ Əməliyyat gəlirləri Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações edir 146 675 000 $ Əməliyyat xərcləri Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações edir 857 057 000 $

Cari aktivlər Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações edir 6 149 962 000 $ Cari pul Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações edir 183 084 000 $

31/03/2021 31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
346 540 000 $ 336 075 000 $ 378 581 000 $ 274 871 000 $ 288 927 000 $ 292 960 000 $ 248 889 000 $ 334 071 000 $ 204 776 000 $ 171 297 000 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
657 192 000 $ 720 555 000 $ 784 922 000 $ 563 937 000 $ 645 832 000 $ 643 662 000 $ 577 347 000 $ 997 100 000 $ 520 049 000 $ 468 242 000 $
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
1 003 732 000 $ 1 056 630 000 $ 1 163 503 000 $ 838 808 000 $ 934 759 000 $ 936 622 000 $ 826 236 000 $ 1 331 171 000 $ 724 825 000 $ 639 539 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - - - - - - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
146 675 000 $ 150 265 000 $ 205 944 000 $ 75 626 000 $ 76 539 000 $ 87 034 000 $ 72 421 000 $ 61 499 000 $ -75 985 000 $ -21 222 000 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
192 285 000 $ 261 233 000 $ 1 403 280 000 $ 67 811 000 $ 104 382 000 $ 113 835 000 $ 48 409 000 $ 116 111 000 $ -120 753 000 $ -28 437 000 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - - - - - - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
857 057 000 $ 906 365 000 $ 957 559 000 $ 763 182 000 $ 858 220 000 $ 849 588 000 $ 753 815 000 $ 1 269 672 000 $ 800 810 000 $ 660 761 000 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
6 149 962 000 $ 6 058 632 000 $ 5 372 161 000 $ 5 877 437 000 $ 5 750 558 000 $ 5 693 870 000 $ 5 920 031 000 $ 5 919 562 000 $ 6 639 174 000 $ 6 279 413 000 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
11 657 074 000 $ 11 433 926 000 $ 11 391 783 000 $ 10 908 726 000 $ 9 971 372 000 $ 9 772 333 000 $ 9 742 527 000 $ 9 829 268 000 $ 10 499 600 000 $ 10 010 071 000 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
183 084 000 $ 200 083 000 $ 191 225 000 $ 274 804 000 $ 87 371 000 $ 140 592 000 $ 129 100 000 $ 173 830 000 $ 129 272 000 $ 160 640 000 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
- - - - 1 998 526 000 $ 1 815 976 000 $ 1 733 043 000 $ 1 679 935 000 $ 2 183 578 000 $ 2 390 693 000 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - - - - - - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
- - - - 4 490 832 000 $ 4 091 739 000 $ 4 174 538 000 $ 4 291 457 000 $ 4 850 955 000 $ 4 228 470 000 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- - - - 45.04 % 41.87 % 42.85 % 43.66 % 46.20 % 42.24 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
5 696 173 000 $ 5 504 733 000 $ 6 261 196 000 $ 4 857 675 000 $ 5 112 185 000 $ 5 307 777 000 $ 5 194 536 000 $ 5 148 548 000 $ 5 321 921 000 $ 5 443 279 000 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- - - - 116 154 000 $ 154 251 000 $ 102 634 000 $ 103 234 000 $ 441 487 000 $ 94 809 000 $

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/03/2021 idi. Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações-ın ümumi gəliri 1 003 732 000 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən +21.48% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ın xalis mənfəəti 192 285 000 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən +297.21% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações

Maliyyə Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações