Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər CYIOS Corporation

CYIOS Corporation, CYIOS Corporation şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. CYIOS Corporation nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün CYIOS Corporation ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

CYIOS Corporation xalis gəlir dinamikası azaldı. Dəyişiklik -62 759 $ təşkil etdi. Xalis gəlirin dinamikası əvvəlki hesabatla müqayisədə göstərilir. Xalis gəlir CYIOS Corporation - -31 631 $. Xalis gəlir haqqında məlumat açıq mənbələrdən istifadə olunur. Budur CYIOS Corporation ın əsas maliyyə göstəriciləri. CYIOS Corporation ın maliyyə qrafikində onlayn status göstərilir: xalis gəlir, xalis gəlir, cəmi aktivlər. Qrafikdəki CYIOS Corporation maliyyə hesabatı aktivlərin dinamikasını göstərir. Diaqramdakı "CYIOS Corporation" ın ümumi gəliri sarı rənglə qeyd edilmişdir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
30/09/2012 243 051 $ - -31 631 $ -
30/06/2012 305 810 $ - -44 522 $ -
31/03/2012 468 587 $ - 246 $ -
31/12/2011 473 193 $ - 14 546 $ -
Göstər:
Qədər

CYIOS Corporation maliyyə hesabatı, cədvəl

CYIOS Corporation ın son maliyyə hesabatlarının tarixləri: 31/12/2011, 30/06/2012, 30/09/2012. Maliyyə hesabatlarının tarixləri və tarixi şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin qanunları ilə müəyyən edilir. CYIOS Corporation ın maliyyə hesabatının son tarixi 30/09/2012 dir. Ümumi mənfəət CYIOS Corporation, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət CYIOS Corporation edir 119 749 $

CYIOS Corporation maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir CYIOS Corporationlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir CYIOS Corporation edir 243 051 $ Əməliyyat gəlirləri CYIOS Corporation şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır. Əməliyyat gəlirləri CYIOS Corporation edir 243 051 $ Əməliyyat gəlirləri CYIOS Corporation, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri CYIOS Corporation edir -35 638 $

Əməliyyat xərcləri CYIOS Corporation, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri CYIOS Corporation edir 278 689 $ Cari aktivlər CYIOS Corporation bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər CYIOS Corporation edir 104 961 $ Cari pul CYIOS Corporation hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul CYIOS Corporation edir 2 472 $

  30/09/2012 30/06/2012 31/03/2012 31/12/2011
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
119 749 $ 122 008 $ 211 613 $ 196 229 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
123 302 $ 183 802 $ 256 974 $ 276 964 $
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
243 051 $ 305 810 $ 468 587 $ 473 193 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
243 051 $ 305 810 $ 468 587 $ 473 193 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-35 638 $ -47 422 $ -2 392 $ -29 428 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-31 631 $ -44 522 $ 246 $ 14 546 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
278 689 $ 353 232 $ 470 979 $ 502 621 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
104 961 $ 177 068 $ 247 926 $ 241 882 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
380 825 $ 396 352 $ 467 210 $ 461 166 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
2 472 $ 23 646 $ 14 381 $ 16 675 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
69 615 $ 53 586 $ 79 985 $ 74 187 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
69 615 $ 53 586 $ 79 985 $ 74 187 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
18.28 % 13.52 % 17.12 % 16.09 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
311 180 $ 342 736 $ 387 195 $ 386 949 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
-19 474 $ 10 197 $ -1 553 $ -18 507 $

CYIOS Corporation ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 30/09/2012 idi. CYIOS Corporation-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, CYIOS Corporation-ın ümumi gəliri 243 051 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə CYIOS Corporation ın xalis mənfəəti -31 631 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Cari borc CYIOS Corporation, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc CYIOS Corporation edir 69 615 $ Ümumi borc CYIOS Corporation həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc CYIOS Corporation edir 69 615 $

Səhmlərin dəyəri CYIOS Corporation

Maliyyə CYIOS Corporation