Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Berkwood Resources Ltd.

Berkwood Resources Ltd., Berkwood Resources Ltd. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Berkwood Resources Ltd. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Berkwood Resources Ltd. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Berkwood Resources Ltd. ABŞ dolları dakı cari gəlir. Berkwood Resources Ltd. bu gün üçün xalis gəlir 0 $ dir. Berkwood Resources Ltd. xalis gəlirinin dinamikası 232 730 $ artdı. Əvvəlki hesabatla müqayisədə Berkwood Resources Ltd. xalis gəlir dinamikasının qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Berkwood Resources Ltd. ın maliyyə qrafikində onlayn status göstərilir: xalis gəlir, xalis gəlir, cəmi aktivlər. Berkwood Resources Ltd. real vaxt rejimində bir qrafikdəki maliyyə hesabatı şirkətin əsas fondlarında dəyişiklik, yəni dinamikanı əks etdirir. Berkwood Resources Ltd. qrafikdəki ümumi gəlir sarı rəngdə göstərilir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
30/11/2018 0 $ - -252 256 $ -
31/08/2018 0 $ - -484 986 $ -
31/05/2018 0 $ - -568 134 $ -
28/02/2018 0 $ - -1 221 693 $ -
Göstər:
Qədər

Berkwood Resources Ltd. maliyyə hesabatı, cədvəl

Berkwood Resources Ltd. ın son maliyyə hesabatlarının tarixləri: 28/02/2018, 31/08/2018, 30/11/2018. Maliyyə hesabatlarının tarixləri mühasibat qaydaları ilə müəyyən edilir. Belə bir tarix üçün Berkwood Resources Ltd. ın son maliyyə hesabatı - 30/11/2018. Əməliyyat gəlirləri Berkwood Resources Ltd., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Berkwood Resources Ltd. edir -232 785 $

Berkwood Resources Ltd. maliyyə hesabatlarının tarixi

Əməliyyat xərcləri Berkwood Resources Ltd., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Berkwood Resources Ltd. edir 232 785 $ Cari aktivlər Berkwood Resources Ltd. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Berkwood Resources Ltd. edir 1 189 049 $ Cari pul Berkwood Resources Ltd. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Berkwood Resources Ltd. edir 843 488 $

Cari borc Berkwood Resources Ltd., il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc Berkwood Resources Ltd. edir 146 740 $ Ümumi borc Berkwood Resources Ltd. həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc Berkwood Resources Ltd. edir 146 740 $

  30/11/2018 31/08/2018 31/05/2018 28/02/2018
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
- - - -
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
- - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
- - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-232 785 $ -473 418 $ -558 838 $ -1 180 044 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-252 256 $ -484 986 $ -568 134 $ -1 221 693 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
232 785 $ 473 418 $ 558 838 $ 1 180 044 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
1 189 049 $ 1 158 594 $ 1 418 230 $ 1 983 913 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
4 660 121 $ 4 584 987 $ 4 846 818 $ 4 745 937 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
843 488 $ 1 061 288 $ 1 304 856 $ 1 779 234 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
146 740 $ 77 453 $ 236 024 $ 344 855 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
146 740 $ 77 453 $ 236 024 $ 344 855 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
3.15 % 1.69 % 4.87 % 7.27 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
4 513 381 $ 4 507 534 $ 4 610 794 $ 4 401 082 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
-399 942 $ -563 568 $ -495 819 $ -985 838 $

Berkwood Resources Ltd. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 30/11/2018 idi. Berkwood Resources Ltd.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Berkwood Resources Ltd.-ın ümumi gəliri 0 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Berkwood Resources Ltd. ın xalis mənfəəti -252 256 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Berkwood Resources Ltd.

Maliyyə Berkwood Resources Ltd.