Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Citizens Bancorp (Nevada City, CA)

Citizens Bancorp (Nevada City, CA), Citizens Bancorp (Nevada City, CA) şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Citizens Bancorp (Nevada City, CA) nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Citizens Bancorp (Nevada City, CA) ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

30/09/2010 dakı Citizens Bancorp (Nevada City, CA) ın xalis gəliri 3 643 150 $ təşkil etmişdir. Əvvəlki hesabatla müqayisədə Citizens Bancorp (Nevada City, CA) xalis gəliri dinamikası 6 396 184 $ artmışdır. Son illərdə Citizens Bancorp (Nevada City, CA) xalis gəlir dinamikası 4 892 767 $ ilə dəyişdi. Citizens Bancorp (Nevada City, CA) ın maliyyə qrafikində onlayn status göstərilir: xalis gəlir, xalis gəlir, cəmi aktivlər. Veb saytımızdakı maliyyə hesabatı cədvəli, məlumatları 31/12/2009 -dan 30/09/2010 -ə qədər olan tarixlərə görə göstərir. Qrafikdə "xalis gəlir" dəyəri Citizens Bancorp (Nevada City, CA) göy rəngdə göstərilir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
30/09/2010 3 643 150 $ - 40 599 $ -
30/06/2010 -2 753 034 $ - -4 852 168 $ -
31/03/2010 3 555 776 $ - 362 648 $ -
31/12/2009 360 644 $ - -11 744 655 $ -
Göstər:
Qədər

Citizens Bancorp (Nevada City, CA) maliyyə hesabatı, cədvəl

Citizens Bancorp (Nevada City, CA) ın son maliyyə hesabatlarının tarixləri: 31/12/2009, 30/06/2010, 30/09/2010. Maliyyə hesabatlarının tarixləri qanun və maliyyə hesabatları ilə ciddi şəkildə tənzimlənir. Bu gün üçün Citizens Bancorp (Nevada City, CA) maliyyə hesabatının hazırkı tarixi 30/09/2010 dir. Ümumi mənfəət Citizens Bancorp (Nevada City, CA), bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Citizens Bancorp (Nevada City, CA) edir 3 643 150 $

Citizens Bancorp (Nevada City, CA) maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Citizens Bancorp (Nevada City, CA)lər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Citizens Bancorp (Nevada City, CA) edir 3 643 150 $ Əməliyyat gəlirləri Citizens Bancorp (Nevada City, CA), əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Citizens Bancorp (Nevada City, CA) edir 686 156 $ Əməliyyat xərcləri Citizens Bancorp (Nevada City, CA), biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Citizens Bancorp (Nevada City, CA) edir 2 956 994 $

Cari aktivlər Citizens Bancorp (Nevada City, CA) bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Citizens Bancorp (Nevada City, CA) edir 71 630 267 $ Cari pul Citizens Bancorp (Nevada City, CA) hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Citizens Bancorp (Nevada City, CA) edir 42 888 038 $ Cari borc Citizens Bancorp (Nevada City, CA), il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc Citizens Bancorp (Nevada City, CA) edir 321 839 899 $

  30/09/2010 30/06/2010 31/03/2010 31/12/2009
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
3 643 150 $ -2 753 034 $ 3 555 776 $ 360 644 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
- - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
3 643 150 $ -2 753 034 $ 3 555 776 $ 360 644 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
686 156 $ -5 447 928 $ 362 648 $ -2 559 900 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
40 599 $ -4 852 168 $ 362 648 $ -11 744 655 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
2 956 994 $ 2 694 894 $ 3 193 128 $ 2 920 544 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
71 630 267 $ 37 784 458 $ 42 426 414 $ 68 537 761 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
357 492 602 $ 326 108 507 $ 338 376 337 $ 371 057 872 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
42 888 038 $ 27 759 324 $ 35 209 496 $ 61 834 718 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
321 839 899 $ 293 606 239 $ 304 772 493 $ 327 864 269 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
352 355 023 $ 320 990 161 $ 328 501 604 $ 361 553 040 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
98.56 % 98.43 % 97.08 % 97.44 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
-5 413 302 $ -5 406 535 $ -624 148 $ -968 049 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
2 591 349 $ 1 070 841 $ 839 970 $ 5 099 343 $

Citizens Bancorp (Nevada City, CA) ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 30/09/2010 idi. Citizens Bancorp (Nevada City, CA)-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Citizens Bancorp (Nevada City, CA)-ın ümumi gəliri 3 643 150 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Citizens Bancorp (Nevada City, CA) ın xalis mənfəəti 40 599 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Ümumi borc Citizens Bancorp (Nevada City, CA) həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc Citizens Bancorp (Nevada City, CA) edir 352 355 023 $

Səhmlərin dəyəri Citizens Bancorp (Nevada City, CA)

Maliyyə Citizens Bancorp (Nevada City, CA)