Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Carl Zeiss Meditec AG

Carl Zeiss Meditec AG, Carl Zeiss Meditec AG şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Carl Zeiss Meditec AG nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Carl Zeiss Meditec AG ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Xalis gəlir Carl Zeiss Meditec AG indi 369 700 000 $ dir. Xalis gəlir haqqında məlumat açıq mənbələrdən alınır. Bu gün Carl Zeiss Meditec AG ın xalis gəliri 38 800 000 $ təşkil etdi. Xalis gəlir, gəlir və dinamika - Carl Zeiss Meditec AG ın əsas maliyyə göstəriciləri. Carl Zeiss Meditec AG maliyyə hesabatının qrafiki. Bu səhifədəki qrafikdəki Carl Zeiss Meditec AG xalis gəlir haqqında məlumat mavi çubuklarla çəkilmişdir. Carl Zeiss Meditec AG qrafikdəki ümumi gəlir sarı rəngdə göstərilir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/12/2019 412 308 817.85 $ +14.25 % ↑ 43 271 793.71 $ +35.19 % ↑
30/09/2019 481 477 887.89 $ +21.76 % ↑ 56 717 276.82 $ +14.12 % ↑
30/06/2019 401 955 929.69 $ +15.3 % ↑ 56 679 358.24 $ +96.46 % ↑
31/03/2019 383 136 045.18 $ - 32 777 268.48 $ -
31/12/2018 360 895 681.52 $ - 32 007 744.31 $ -
30/09/2018 395 423 896.29 $ - 49 698 993.37 $ -
30/06/2018 348 629 020.21 $ - 28 850 464.73 $ -
Göstər:
Qədər

Carl Zeiss Meditec AG maliyyə hesabatı, cədvəl

Carl Zeiss Meditec AG maliyyə hesabatları: 30/06/2018, 30/09/2019, 31/12/2019. Maliyyə hesabatlarının tarixləri qanun və maliyyə hesabatları ilə ciddi şəkildə tənzimlənir. Belə bir tarix üçün Carl Zeiss Meditec AG ın son maliyyə hesabatı - 31/12/2019. Ümumi mənfəət Carl Zeiss Meditec AG, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Carl Zeiss Meditec AG edir 206 300 000 $

Carl Zeiss Meditec AG maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Carl Zeiss Meditec AGlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Carl Zeiss Meditec AG edir 369 700 000 $ Əməliyyat gəlirləri Carl Zeiss Meditec AG şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır. Əməliyyat gəlirləri Carl Zeiss Meditec AG edir 369 700 000 $ Əməliyyat gəlirləri Carl Zeiss Meditec AG, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Carl Zeiss Meditec AG edir 56 700 000 $

Əməliyyat xərcləri Carl Zeiss Meditec AG, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Carl Zeiss Meditec AG edir 313 000 000 $

31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
230 076 573.23 $ 276 676 280.14 $ 235 129 781.92 $ 217 923 667.66 $ 197 957 303.68 $ 225 826 346.28 $ 192 520 448.15 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
182 232 244.62 $ 204 801 607.75 $ 166 826 147.76 $ 165 212 377.52 $ 162 938 377.84 $ 169 597 550.01 $ 156 108 572.05 $
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
412 308 817.85 $ 481 477 887.89 $ 401 955 929.69 $ 383 136 045.18 $ 360 895 681.52 $ 395 423 896.29 $ 348 629 020.21 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
412 308 817.85 $ 481 477 887.89 $ 401 955 929.69 $ 383 136 045.18 $ 360 895 681.52 $ 395 423 896.29 $ 348 629 020.21 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
63 234 811.93 $ 90 112 395.14 $ 81 992 242.30 $ 69 296 208.81 $ 53 420 590.68 $ 69 396 581.53 $ 51 701 986.71 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
43 271 793.71 $ 56 717 276.82 $ 56 679 358.24 $ 32 777 268.48 $ 32 007 744.31 $ 49 698 993.37 $ 28 850 464.73 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
57 881 600.34 $ 59 679 387.24 $ 46 051 002.72 $ 45 504 529.04 $ 42 045 016.05 $ 44 195 222.70 $ 44 603 405.09 $
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
349 074 005.92 $ 391 365 492.75 $ 319 963 687.38 $ 313 839 836.37 $ 307 475 090.84 $ 326 027 314.76 $ 296 927 033.50 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
- 1 454 656 067.31 $ - 1 306 725 641.21 $ - 1 395 243 225.40 $ -
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
- 2 255 184 250.85 $ - 2 062 216 586.48 $ - 1 853 607 506.99 $ -
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
- 25 248 199.42 $ - 11 632 082.69 $ - 7 447 655.63 $ -
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
- 378 739 720.16 $ - 318 238 391.90 $ - 312 471 421.66 $ -
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - - - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
- 674 920 649.79 $ - 580 000 401.49 $ - 387 458 763.54 $ -
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- 29.93 % - 28.13 % - 20.90 % -
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
1 559 612 472.09 $ 1 559 612 472.09 $ 1 456 479 505.01 $ 1 456 479 505.01 $ 1 442 538 849.82 $ 1 442 538 849.82 $ 1 405 271 575.12 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- - - - - - -

Carl Zeiss Meditec AG ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/12/2019 idi. Carl Zeiss Meditec AG-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Carl Zeiss Meditec AG-ın ümumi gəliri 412 308 817.85 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən +14.25% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Carl Zeiss Meditec AG ın xalis mənfəəti 43 271 793.71 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən +35.19% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Carl Zeiss Meditec AG

Maliyyə Carl Zeiss Meditec AG