Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər CytRx Corporation

CytRx Corporation, CytRx Corporation şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. CytRx Corporation nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün CytRx Corporation ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Xalis gəlir CytRx Corporation indi 0 $ dir. Xalis gəlir haqqında məlumat açıq mənbələrdən alınır. Son hesabat dövrü ilə müqayisədə CytRx Corporation xalis gəlirinin dinamikası 0 $ artmışdır. CytRx Corporation xalis gəlir indi -1 279 303 $ dir. CytRx Corporation ın maliyyə qrafiki bu göstəricilərin dəyərlərini və dəyişikliklərini göstərir: cəmi aktivlər, xalis gəlir, xalis gəlir. Maliyyə hesabatı cədvəli 30/06/2017 dən 31/03/2021 -ə qədər onlayn olaraq mövcuddur. Qrafikdəki CytRx Corporation maliyyə hesabatı aktivlərin dinamikasını göstərir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/03/2021 0 $ - -1 279 303 $ -
31/12/2020 0 $ - -1 411 772 $ -
30/09/2020 0 $ - -2 774 558 $ -
30/06/2020 0 $ - -1 341 490 $ -
30/09/2019 0 $ - -1 471 539 $ -
30/06/2019 0 $ - -1 274 495 $ -
31/03/2019 0 $ - -1 425 988 $ -
31/12/2018 0 $ - 0 $ -
30/09/2018 250 000 $ - -3 291 044 $ -
30/06/2018 0 $ - -3 009 588 $ -
31/03/2018 0 $ - -4 075 574 $ -
31/12/2017 100 000 $ - -4 459 612 $ -
30/09/2017 0 $ - -5 124 419 $ -
30/06/2017 0 $ - -14 358 297 $ -
Göstər:
Qədər

CytRx Corporation maliyyə hesabatı, cədvəl

CytRx Corporation maliyyə hesabatları: 30/06/2017, 31/12/2020, 31/03/2021. Maliyyə hesabatlarının tarixləri və tarixi şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin qanunları ilə müəyyən edilir. Belə bir tarix üçün CytRx Corporation ın son maliyyə hesabatı - 31/03/2021. Əməliyyat gəlirləri CytRx Corporation, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri CytRx Corporation edir -1 279 848 $

CytRx Corporation maliyyə hesabatlarının tarixi

Əməliyyat xərcləri CytRx Corporation, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri CytRx Corporation edir 1 279 848 $ Cari aktivlər CytRx Corporation bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər CytRx Corporation edir 10 033 006 $ Cari pul CytRx Corporation hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul CytRx Corporation edir 9 322 529 $

31/03/2021 31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
- - - - - - - - 250 000 $ - - - - -
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
- - - - - - - - - - - - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
- - - - - - - - 250 000 $ - - 100 000 $ - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - - - - - - 250 000 $ - - 100 000 $ - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-1 279 848 $ -1 422 779 $ -2 800 642 $ -1 379 426 $ -1 546 587 $ -1 531 653 $ -1 737 552 $ -1 737 552 $ -3 020 708 $ -2 508 182 $ -3 919 365 $ -5 661 509 $ -8 173 999 $ -9 304 082 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-1 279 303 $ -1 411 772 $ -2 774 558 $ -1 341 490 $ -1 471 539 $ -1 274 495 $ -1 425 988 $ - -3 291 044 $ -3 009 588 $ -4 075 574 $ -4 459 612 $ -5 124 419 $ -14 358 297 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- -20 373 $ 592 768 $ 592 768 $ 374 $ 580 $ 5 834 $ 5 834 $ 909 712 $ 818 629 $ 1 455 806 $ 2 165 027 $ 4 755 191 $ 6 167 074 $
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
1 279 848 $ 1 422 779 $ 2 800 642 $ 1 379 426 $ 1 546 587 $ 1 531 653 $ 1 737 552 $ - 3 270 708 $ 2 508 182 $ 3 919 365 $ 5 761 509 $ 8 173 999 $ 9 304 082 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
10 033 006 $ 11 423 155 $ 14 680 072 $ 14 885 267 $ 19 930 181 $ 19 901 662 $ 21 458 156 $ 22 516 144 $ 31 901 565 $ 42 805 013 $ 42 001 735 $ 47 086 513 $ 48 452 455 $ 56 802 618 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
10 621 560 $ 12 060 227 $ 15 369 480 $ 15 629 082 $ 19 963 371 $ 19 942 378 $ 21 506 785 $ 22 925 965 $ 32 766 179 $ 43 803 719 $ 43 127 483 $ 48 347 519 $ 49 849 375 $ 58 347 991 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
9 322 529 $ 10 003 375 $ 12 601 878 $ 14 587 401 $ 8 491 265 $ 19 377 824 $ 9 015 779 $ 21 373 273 $ 24 668 339 $ 36 426 292 $ 35 097 042 $ 37 643 404 $ 45 995 642 $ 54 972 846 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
- - - - 3 131 653 $ 1 855 354 $ 2 359 972 $ 2 563 666 $ 10 416 016 $ 18 595 215 $ 10 007 149 $ 10 599 795 $ 11 052 705 $ 6 701 040 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - - - - - - - - 35 097 042 $ 37 643 404 $ 45 995 642 $ 54 972 846 $
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
- - - - 3 131 653 $ 1 855 354 $ 2 359 972 $ 2 563 666 $ 10 416 016 $ 18 595 215 $ - - - 22 514 547 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- - - - 15.69 % 9.30 % 10.97 % 11.18 % 31.79 % 42.45 % - - - 38.59 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
7 591 657 $ 8 870 960 $ 10 215 478 $ 12 863 757 $ 16 831 718 $ 18 087 024 $ 19 146 813 $ 20 362 299 $ 22 350 163 $ 25 208 504 $ 21 252 742 $ 18 145 055 $ 21 474 292 $ 19 214 202 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- - - - -862 709 $ -902 272 $ -1 593 319 $ -1 593 319 $ -2 100 398 $ -4 112 137 $ -1 505 591 $ -7 339 078 $ -3 715 988 $ -7 903 548 $

CytRx Corporation ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/03/2021 idi. CytRx Corporation-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, CytRx Corporation-ın ümumi gəliri 0 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə CytRx Corporation ın xalis mənfəəti -1 279 303 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri CytRx Corporation

Maliyyə CytRx Corporation