Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər CYS Investments, Inc.

CYS Investments, Inc., CYS Investments, Inc. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. CYS Investments, Inc. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün CYS Investments, Inc. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

CYS Investments, Inc. ABŞ dolları dakı cari gəlir. Son dövrdə CYS Investments, Inc. xalis gəlirin dinamikası -93 979 000 $ dəyişdi. Xalis gəlir CYS Investments, Inc. - -108 508 000 $. Xalis gəlir haqqında məlumat açıq mənbələrdən istifadə olunur. CYS Investments, Inc. ın maliyyə cədvəli şirkətin əsas maliyyə göstəricilərinin üç cədvəlindən ibarətdir: cəmi aktivlər, xalis gəlir, xalis gəlir. Maliyyə hesabatı cədvəli 30/06/2017 arasından 31/03/2018 dək olan dəyərləri göstərir. CYS Investments, Inc. real vaxt rejimində bir qrafikdəki maliyyə hesabatı şirkətin əsas fondlarında dəyişiklik, yəni dinamikanı əks etdirir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/03/2018 -102 640 000 $ - -108 508 000 $ -
31/12/2017 -8 661 000 $ - 8 831 000 $ -
30/09/2017 100 267 000 $ - 88 185 000 $ -
30/06/2017 55 655 000 $ - 50 225 000 $ -
Göstər:
Qədər

CYS Investments, Inc. maliyyə hesabatı, cədvəl

CYS Investments, Inc. ın son maliyyə hesabatlarının tarixləri: 30/06/2017, 31/12/2017, 31/03/2018. Maliyyə hesabatlarının tarixləri və tarixi şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin qanunları ilə müəyyən edilir. Belə bir tarix üçün CYS Investments, Inc. ın son maliyyə hesabatı - 31/03/2018. Ümumi gəlir CYS Investments, Inc.lər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir CYS Investments, Inc. edir -102 640 000 $

CYS Investments, Inc. maliyyə hesabatlarının tarixi

Cari pul CYS Investments, Inc. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul CYS Investments, Inc. edir 6 206 000 $

  31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
- - - -
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
- - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
-102 640 000 $ -8 661 000 $ 100 267 000 $ 55 655 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
- - - -
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-108 508 000 $ 8 831 000 $ 88 185 000 $ 50 225 000 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
- - - -
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
- - - -
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
12 930 261 000 $ 13 145 582 000 $ 13 421 537 000 $ 11 869 416 000 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
6 206 000 $ 4 132 000 $ 804 000 $ 1 264 000 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
- - - -
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
- - - -
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- - - -
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
1 426 945 000 $ 1 574 247 000 $ 1 608 537 000 $ 1 535 650 000 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
45 643 000 $ 55 808 000 $ 62 812 000 $ 83 771 000 $

CYS Investments, Inc. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/03/2018 idi. CYS Investments, Inc.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, CYS Investments, Inc.-ın ümumi gəliri -102 640 000 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə CYS Investments, Inc. ın xalis mənfəəti -108 508 000 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri CYS Investments, Inc.

Maliyyə CYS Investments, Inc.