Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Cynk Technology Corp.

Cynk Technology Corp., Cynk Technology Corp. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Cynk Technology Corp. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Cynk Technology Corp. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Cynk Technology Corp. ABŞ dolları dakı cari gəlir. 30/09/2013 dakı Cynk Technology Corp. ın xalis gəliri 0 $ təşkil etmişdir. Bu gün Cynk Technology Corp. ın xalis gəliri -11 275 $ təşkil etdi. Cynk Technology Corp. onlayn maliyyə hesabatının qrafiki. Maliyyə hesabatı cədvəli 31/12/2012 arasından 30/09/2013 dək olan dəyərləri göstərir. Diaqramdakı "Cynk Technology Corp." ın ümumi gəliri sarı rənglə qeyd edilmişdir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
30/09/2013 0 $ - -11 275 $ -
30/06/2013 0 $ - -1 438 518 $ -
31/03/2013 0 $ - -48 328 $ -
31/12/2012 0 $ - -20 065 $ -
Göstər:
Qədər

Cynk Technology Corp. maliyyə hesabatı, cədvəl

Cynk Technology Corp. ın son maliyyə hesabatlarının tarixləri: 31/12/2012, 30/06/2013, 30/09/2013. Maliyyə hesabatlarının tarixləri və tarixi şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin qanunları ilə müəyyən edilir. Belə bir tarix üçün Cynk Technology Corp. ın son maliyyə hesabatı - 30/09/2013. Əməliyyat gəlirləri Cynk Technology Corp., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Cynk Technology Corp. edir -11 275 $

Cynk Technology Corp. maliyyə hesabatlarının tarixi

Əməliyyat xərcləri Cynk Technology Corp., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Cynk Technology Corp. edir 11 275 $ Cari borc Cynk Technology Corp., il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc Cynk Technology Corp. edir 33 688 $ Ümumi borc Cynk Technology Corp. həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc Cynk Technology Corp. edir 33 688 $

  30/09/2013 30/06/2013 31/03/2013 31/12/2012
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
- - - -
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
- - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
- - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-11 275 $ -1 438 518 $ -48 328 $ -20 065 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-11 275 $ -1 438 518 $ -48 328 $ -20 065 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
252 $ 252 $ 32 657 $ 4 285 $
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
11 275 $ 1 438 518 $ 48 328 $ 20 065 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
- 1 362 $ - 45 033 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
- 1 362 $ 1 383 $ 48 566 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
- 1 362 $ - 45 033 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
33 688 $ 23 775 $ 13 278 $ 12 133 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
33 688 $ 23 775 $ 13 278 $ 12 133 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- 1 745.59 % 960.09 % 24.98 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
-33 688 $ -22 413 $ -11 895 $ 36 433 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
-16 995 $ 1 362 $ -45 033 $ -63 682 $

Cynk Technology Corp. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 30/09/2013 idi. Cynk Technology Corp.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Cynk Technology Corp.-ın ümumi gəliri 0 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Cynk Technology Corp. ın xalis mənfəəti -11 275 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Cynk Technology Corp.

Maliyyə Cynk Technology Corp.