Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Cymat Technologies Ltd.

Cymat Technologies Ltd., Cymat Technologies Ltd. şirkətinin 2023-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Cymat Technologies Ltd. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Cymat Technologies Ltd. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Son hesabat dövrləri üçün Cymat Technologies Ltd. cari gəlir və gəlir. Cymat Technologies Ltd. xalis gəlir dinamikası yüksəldi. Dəyişiklik 519 760 $ təşkil etdi. Xalis gəlirin dinamikası əvvəlki hesabatla müqayisədə göstərilir. Bu gün Cymat Technologies Ltd. ın xalis gəliri -69 950 $ təşkil etdi. Cymat Technologies Ltd. ın maliyyə cədvəli şirkətin əsas maliyyə göstəricilərinin üç cədvəlindən ibarətdir: cəmi aktivlər, xalis gəlir, xalis gəlir. Maliyyə hesabatı cədvəli 30/04/2018 dən 31/01/2021 -ə qədər onlayn olaraq mövcuddur. Diaqramdakı "Cymat Technologies Ltd." ın ümumi gəliri sarı rənglə qeyd edilmişdir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/01/2021 1 125 737 $ +86.3 % ↑ -69 950 $ -
31/10/2020 605 977 $ +30.11 % ↑ -109 078 $ -
31/07/2020 765 336 $ +17.44 % ↑ 6 615 $ -
30/04/2020 357 345 $ -42.145 % ↓ -375 994 $ -
31/10/2019 465 744 $ - -464 941 $ -
31/07/2019 651 662 $ - -437 733 $ -
30/04/2019 617 654 $ - -350 859 $ -
31/01/2019 604 264 $ - -382 874 $ -
31/10/2018 1 030 169 $ - -136 418 $ -
31/07/2018 391 417 $ - -489 252 $ -
30/04/2018 1 321 587 $ - -164 426 $ -
Göstər:
Qədər

Cymat Technologies Ltd. maliyyə hesabatı, cədvəl

Cymat Technologies Ltd. ın son maliyyə hesabatlarının tarixləri: 30/04/2018, 31/10/2020, 31/01/2021. Maliyyə hesabatlarının tarixləri mühasibat qaydaları ilə müəyyən edilir. Cymat Technologies Ltd. ın maliyyə hesabatının son tarixi 31/01/2021 dir. Ümumi mənfəət Cymat Technologies Ltd., bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Cymat Technologies Ltd. edir 468 240 $

Cymat Technologies Ltd. maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Cymat Technologies Ltd.lər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Cymat Technologies Ltd. edir 1 125 737 $ Əməliyyat gəlirləri Cymat Technologies Ltd., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Cymat Technologies Ltd. edir 5 324 $ Əməliyyat xərcləri Cymat Technologies Ltd., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Cymat Technologies Ltd. edir 1 120 413 $

Cari aktivlər Cymat Technologies Ltd. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Cymat Technologies Ltd. edir 631 303 $ Cari pul Cymat Technologies Ltd. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Cymat Technologies Ltd. edir 226 303 $

31/01/2021 31/10/2020 31/07/2020 30/04/2020 31/10/2019 31/07/2019 30/04/2019 31/01/2019 31/10/2018 31/07/2018 30/04/2018
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
468 240 $ 284 411 $ 392 954 $ 53 597 $ 46 657 $ 307 208 $ 572 886 $ 70 946 $ 337 291 $ 6 374 $ 829 702 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
657 497 $ 321 566 $ 372 382 $ 303 748 $ 419 087 $ 344 454 $ 44 768 $ 533 318 $ 692 878 $ 385 043 $ 491 885 $
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
1 125 737 $ 605 977 $ 765 336 $ 357 345 $ 465 744 $ 651 662 $ 617 654 $ 604 264 $ 1 030 169 $ 391 417 $ 1 321 587 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - - - - - - - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
5 324 $ -89 835 $ 63 351 $ -469 309 $ -415 435 $ -377 499 $ -293 455 $ -353 097 $ -83 873 $ -458 712 $ -6 337 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-69 950 $ -109 078 $ 6 615 $ -375 994 $ -464 941 $ -437 733 $ -350 859 $ -382 874 $ -136 418 $ -489 252 $ -164 426 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
30 525 $ 33 544 $ 33 974 $ 52 034 $ 35 997 $ 34 409 $ 35 984 $ 41 648 $ 53 177 $ 65 452 $ 51 861 $
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
1 120 413 $ 695 812 $ 701 985 $ 826 654 $ 881 179 $ 1 029 161 $ 911 109 $ 957 361 $ 1 114 042 $ 850 129 $ 1 327 924 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
631 303 $ 1 173 394 $ 858 153 $ 612 097 $ 429 578 $ 848 768 $ 484 038 $ 438 892 $ 672 517 $ 868 100 $ 1 417 675 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
1 781 721 $ 2 339 690 $ 2 065 169 $ 1 861 955 $ 1 762 173 $ 2 187 960 $ 735 341 $ 701 532 $ 947 548 $ 1 154 174 $ 1 690 580 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
226 303 $ 552 800 $ 485 013 $ 251 580 $ 110 507 $ 461 278 $ 181 665 $ 125 219 $ 286 675 $ 275 172 $ 524 332 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
- - - - 1 047 989 $ 1 182 802 $ 1 189 372 $ 837 262 $ 724 351 $ 987 839 $ 1 090 035 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - - - - - - - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
- - - - 2 575 991 $ 2 694 293 $ 1 678 482 $ 1 327 137 $ 1 214 226 $ 1 477 714 $ 1 595 224 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- - - - 146.18 % 123.14 % 228.26 % 189.18 % 128.14 % 128.03 % 94.36 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
-950 973 $ -895 481 $ -800 860 $ -889 518 $ -813 818 $ -506 333 $ -943 141 $ -625 605 $ -266 678 $ -323 540 $ 95 356 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- - - - -409 220 $ -358 763 $ 61 269 $ -157 868 $ -152 351 $ -222 410 $ 686 832 $

Cymat Technologies Ltd. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/01/2021 idi. Cymat Technologies Ltd.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Cymat Technologies Ltd.-ın ümumi gəliri 1 125 737 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən +86.3% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Cymat Technologies Ltd. ın xalis mənfəəti -69 950 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Cymat Technologies Ltd.

Maliyyə Cymat Technologies Ltd.