Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər China YCT International Group, Inc.

China YCT International Group, Inc., China YCT International Group, Inc. şirkətinin 2023-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. China YCT International Group, Inc. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün China YCT International Group, Inc. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

China YCT International Group, Inc. ABŞ dolları dakı cari gəlir. China YCT International Group, Inc. xalis gəlir indi 4 341 341 $ dir. Son illərdə China YCT International Group, Inc. xalis gəlir dinamikası 261 689 $ ilə dəyişdi. China YCT International Group, Inc. xalis gəliri qrafikdə mavi rəngdə göstərilir. Diaqramdakı "China YCT International Group, Inc." ın ümumi gəliri sarı rənglə qeyd edilmişdir. Onlayn qrafikdəki China YCT International Group, Inc. aktivlərinin dəyəri yaşıl barlarda göstərilir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/12/2018 19 494 574 $ - 4 341 341 $ -
30/09/2018 18 684 939 $ - 4 079 652 $ -
30/06/2018 20 888 847 $ - 4 487 827 $ -
31/03/2018 16 729 932 $ - 2 563 674 $ -
Göstər:
Qədər

China YCT International Group, Inc. maliyyə hesabatı, cədvəl

China YCT International Group, Inc. maliyyə hesabatları: 31/03/2018, 30/09/2018, 31/12/2018. Maliyyə hesabatlarının tarixləri mühasibat qaydaları ilə müəyyən edilir. Bu gün üçün China YCT International Group, Inc. maliyyə hesabatının hazırkı tarixi 31/12/2018 dir. Ümumi mənfəət China YCT International Group, Inc., bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət China YCT International Group, Inc. edir 8 819 841 $

China YCT International Group, Inc. maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir China YCT International Group, Inc.lər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir China YCT International Group, Inc. edir 19 494 574 $ Əməliyyat gəlirləri China YCT International Group, Inc. şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır. Əməliyyat gəlirləri China YCT International Group, Inc. edir 19 494 574 $ Əməliyyat gəlirləri China YCT International Group, Inc., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri China YCT International Group, Inc. edir 5 932 337 $

Əməliyyat xərcləri China YCT International Group, Inc., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri China YCT International Group, Inc. edir 13 562 237 $ Cari aktivlər China YCT International Group, Inc. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər China YCT International Group, Inc. edir 41 776 992 $ Cari pul China YCT International Group, Inc. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul China YCT International Group, Inc. edir 35 962 549 $

  31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018 31/03/2018
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
8 819 841 $ 8 065 094 $ 8 924 147 $ 6 647 391 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
10 674 733 $ 10 619 845 $ 11 964 700 $ 10 082 541 $
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
19 494 574 $ 18 684 939 $ 20 888 847 $ 16 729 932 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
19 494 574 $ 18 684 939 $ 20 888 847 $ 16 729 932 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
5 932 337 $ 5 572 797 $ 6 128 762 $ 3 676 872 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
4 341 341 $ 4 079 652 $ 4 487 827 $ 2 563 674 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
297 089 $ 68 424 $ 322 733 $ 85 438 $
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
13 562 237 $ 13 112 142 $ 14 760 085 $ 13 053 060 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
41 776 992 $ 36 161 069 $ 33 233 983 $ 30 065 747 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
114 301 309 $ 109 563 270 $ 108 743 000 $ 110 138 099 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
35 962 549 $ 31 948 886 $ 27 863 079 $ 25 353 360 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
2 181 279 $ 2 197 005 $ 1 457 446 $ 1 982 809 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
2 181 279 $ 2 197 005 $ 1 457 446 $ 1 982 809 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
1.91 % 2.01 % 1.34 % 1.80 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
108 931 112 $ 104 319 960 $ 104 241 671 $ 105 084 085 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
3 853 893 $ 5 772 679 $ 4 164 039 $ 5 734 477 $

China YCT International Group, Inc. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/12/2018 idi. China YCT International Group, Inc.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, China YCT International Group, Inc.-ın ümumi gəliri 19 494 574 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə China YCT International Group, Inc. ın xalis mənfəəti 4 341 341 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Cari borc China YCT International Group, Inc., il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc China YCT International Group, Inc. edir 2 181 279 $ Ümumi borc China YCT International Group, Inc. həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc China YCT International Group, Inc. edir 2 181 279 $

Səhmlərin dəyəri China YCT International Group, Inc.

Maliyyə China YCT International Group, Inc.