Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Community Health Systems, Inc.

Community Health Systems, Inc., Community Health Systems, Inc. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Community Health Systems, Inc. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Community Health Systems, Inc. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Xalis gəlir Community Health Systems, Inc. indi 3 451 000 000 $ dir. Xalis gəlir haqqında məlumat açıq mənbələrdən alınır. Əvvəlki hesabatla müqayisədə Community Health Systems, Inc. xalis gəlirinin dinamikası -111 000 000 $ azalıb. Bunlar Community Health Systems, Inc. ın əsas maliyyə göstəriciləridir. Community Health Systems, Inc. ın maliyyə cədvəli şirkətin əsas maliyyə göstəricilərinin üç cədvəlindən ibarətdir: cəmi aktivlər, xalis gəlir, xalis gəlir. Bu səhifədəki qrafikdəki Community Health Systems, Inc. xalis gəlir haqqında məlumat mavi çubuklarla çəkilmişdir. Onlayn qrafikdəki Community Health Systems, Inc. aktivlərinin dəyəri yaşıl barlarda göstərilir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
30/09/2018 3 451 000 000 $ -5.865 % ↓ -325 000 000 $ -
30/06/2018 3 562 000 000 $ -14.0444 % ↓ -110 000 000 $ -
31/03/2018 3 689 000 000 $ - -25 000 000 $ -
31/12/2017 3 058 000 000 $ - -2 013 000 000 $ -
30/09/2017 3 666 000 000 $ - -110 000 000 $ -
30/06/2017 4 144 000 000 $ - -137 000 000 $ -
Göstər:
Qədər

Community Health Systems, Inc. maliyyə hesabatı, cədvəl

Community Health Systems, Inc. maliyyə hesabatları: 30/06/2017, 30/06/2018, 30/09/2018. Maliyyə hesabatlarının tarixləri mühasibat qaydaları ilə müəyyən edilir. Bu gün üçün Community Health Systems, Inc. maliyyə hesabatının hazırkı tarixi 30/09/2018 dir. Ümumi mənfəət Community Health Systems, Inc., bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Community Health Systems, Inc. edir 1 301 000 000 $

Community Health Systems, Inc. maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Community Health Systems, Inc.lər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Community Health Systems, Inc. edir 3 451 000 000 $ Əməliyyat gəlirləri Community Health Systems, Inc. şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır. Əməliyyat gəlirləri Community Health Systems, Inc. edir 3 451 000 000 $ Əməliyyat gəlirləri Community Health Systems, Inc., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Community Health Systems, Inc. edir 185 000 000 $

Əməliyyat xərcləri Community Health Systems, Inc., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Community Health Systems, Inc. edir 1 116 000 000 $ Cari aktivlər Community Health Systems, Inc. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Community Health Systems, Inc. edir 3 724 000 000 $ Cari pul Community Health Systems, Inc. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Community Health Systems, Inc. edir 335 000 000 $

30/09/2018 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
1 301 000 000 $ 2 970 000 000 $ 3 073 000 000 $ 2 442 000 000 $ 3 056 000 000 $ 3 447 000 000 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
2 150 000 000 $ 592 000 000 $ 616 000 000 $ 616 000 000 $ 610 000 000 $ 697 000 000 $
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
3 451 000 000 $ 3 562 000 000 $ 3 689 000 000 $ 3 058 000 000 $ 3 666 000 000 $ 4 144 000 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
3 451 000 000 $ 3 562 000 000 $ 3 689 000 000 $ 4 075 000 000 $ 4 333 000 000 $ 4 823 000 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
185 000 000 $ 211 000 000 $ 240 000 000 $ -363 000 000 $ 122 000 000 $ 183 000 000 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-325 000 000 $ -110 000 000 $ -25 000 000 $ -2 013 000 000 $ -110 000 000 $ -137 000 000 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
1 116 000 000 $ 2 759 000 000 $ 2 833 000 000 $ 2 805 000 000 $ 2 934 000 000 $ 3 264 000 000 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
3 724 000 000 $ 3 694 000 000 $ 3 993 000 000 $ 4 068 000 000 $ 4 678 000 000 $ 5 055 000 000 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
16 469 000 000 $ 16 794 000 000 $ 17 311 000 000 $ 17 450 000 000 $ 19 735 000 000 $ 20 873 000 000 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
335 000 000 $ 208 000 000 $ 424 000 000 $ 563 000 000 $ 590 000 000 $ 768 000 000 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
35 000 000 $ 41 000 000 $ 37 000 000 $ 33 000 000 $ 40 000 000 $ 46 000 000 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
335 000 000 $ 208 000 000 $ 424 000 000 $ 563 000 000 $ 590 000 000 $ 768 000 000 $
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
13 570 000 000 $ 13 714 000 000 $ 13 892 000 000 $ 13 913 000 000 $ 13 941 000 000 $ 14 748 000 000 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
82.40 % 81.66 % 80.25 % 79.73 % 70.64 % 70.66 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
-1 205 000 000 $ -879 000 000 $ -775 000 000 $ -767 000 000 $ 1 213 000 000 $ 1 298 000 000 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
346 000 000 $ -12 000 000 $ 106 000 000 $ 156 000 000 $ 114 000 000 $ 261 000 000 $

Community Health Systems, Inc. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 30/09/2018 idi. Community Health Systems, Inc.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Community Health Systems, Inc.-ın ümumi gəliri 3 451 000 000 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən -5.865% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Community Health Systems, Inc. ın xalis mənfəəti -325 000 000 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Cari borc Community Health Systems, Inc., il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc Community Health Systems, Inc. edir 35 000 000 $ Ümumi borc Community Health Systems, Inc. həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc Community Health Systems, Inc. edir 13 570 000 000 $

Səhmlərin dəyəri Community Health Systems, Inc.

Maliyyə Community Health Systems, Inc.