Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Community Health Systems, Inc.

Community Health Systems, Inc., Community Health Systems, Inc. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Community Health Systems, Inc. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Community Health Systems, Inc. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

30/06/2021 dakı Community Health Systems, Inc. ın xalis gəliri 3 007 000 000 $ təşkil etmişdir. Bu gün Community Health Systems, Inc. ın xalis gəliri 6 000 000 $ təşkil etdi. Son illərdə Community Health Systems, Inc. xalis gəlir dinamikası 70 000 000 $ ilə dəyişdi. Community Health Systems, Inc. maliyyə hesabatının qrafiki. Community Health Systems, Inc. qrafikindəki maliyyə hesabatı əsas vəsaitlərin dinamikasını aydın şəkildə görməyə imkan verir. Qrafikdə "xalis gəlir" dəyəri Community Health Systems, Inc. göy rəngdə göstərilir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
30/06/2021 3 007 000 000 $ -15.581 % ↓ 6 000 000 $ -
31/03/2021 3 013 000 000 $ -10.752 % ↓ -64 000 000 $ -
31/12/2020 3 119 000 000 $ -9.673 % ↓ 311 000 000 $ -
30/09/2020 3 126 000 000 $ -9.418 % ↓ 112 000 000 $ -
31/03/2019 3 376 000 000 $ - -118 000 000 $ -
31/12/2018 3 453 000 000 $ - -328 000 000 $ -
30/09/2018 3 451 000 000 $ - -325 000 000 $ -
30/06/2018 3 562 000 000 $ - -110 000 000 $ -
31/03/2018 3 689 000 000 $ - -25 000 000 $ -
31/12/2017 3 058 000 000 $ - -2 013 000 000 $ -
30/09/2017 3 666 000 000 $ - -110 000 000 $ -
30/06/2017 4 144 000 000 $ - -137 000 000 $ -
Göstər:
Qədər

Community Health Systems, Inc. maliyyə hesabatı, cədvəl

İnternetdə mövcud olan Community Health Systems, Inc. maliyyə hesabatlarının son tarixləri: 30/06/2017, 31/03/2021, 30/06/2021. Maliyyə hesabatlarının tarixləri mühasibat qaydaları ilə müəyyən edilir. Bu gün üçün Community Health Systems, Inc. maliyyə hesabatının hazırkı tarixi 30/06/2021 dir. Ümumi mənfəət Community Health Systems, Inc., bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Community Health Systems, Inc. edir 1 241 000 000 $

Community Health Systems, Inc. maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Community Health Systems, Inc.lər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Community Health Systems, Inc. edir 3 007 000 000 $ Əməliyyat gəlirləri Community Health Systems, Inc., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Community Health Systems, Inc. edir 315 000 000 $ Əməliyyat xərcləri Community Health Systems, Inc., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Community Health Systems, Inc. edir 2 692 000 000 $

Cari aktivlər Community Health Systems, Inc. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Community Health Systems, Inc. edir 4 053 000 000 $ Cari pul Community Health Systems, Inc. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Community Health Systems, Inc. edir 1 250 000 000 $

30/06/2021 31/03/2021 31/12/2020 30/09/2020 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
1 241 000 000 $ 1 219 000 000 $ 1 238 000 000 $ 1 238 000 000 $ 1 276 000 000 $ 1 337 000 000 $ 1 301 000 000 $ 1 353 000 000 $ 3 073 000 000 $ 2 442 000 000 $ 3 056 000 000 $ 3 447 000 000 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
1 766 000 000 $ 1 794 000 000 $ 1 881 000 000 $ 1 888 000 000 $ 2 100 000 000 $ 2 116 000 000 $ 2 150 000 000 $ 2 209 000 000 $ 616 000 000 $ 616 000 000 $ 610 000 000 $ 697 000 000 $
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
3 007 000 000 $ 3 013 000 000 $ 3 119 000 000 $ 3 126 000 000 $ 3 376 000 000 $ 3 453 000 000 $ 3 451 000 000 $ 3 562 000 000 $ 3 689 000 000 $ 3 058 000 000 $ 3 666 000 000 $ 4 144 000 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - - 3 376 000 000 $ 3 453 000 000 $ 3 451 000 000 $ 3 562 000 000 $ 3 689 000 000 $ 4 075 000 000 $ 4 333 000 000 $ 4 823 000 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
315 000 000 $ 265 000 000 $ 279 000 000 $ 280 000 000 $ 233 000 000 $ 241 000 000 $ 189 000 000 $ 212 000 000 $ 240 000 000 $ -363 000 000 $ 122 000 000 $ 183 000 000 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
6 000 000 $ -64 000 000 $ 311 000 000 $ 112 000 000 $ -118 000 000 $ -328 000 000 $ -325 000 000 $ -110 000 000 $ -25 000 000 $ -2 013 000 000 $ -110 000 000 $ -137 000 000 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - - - - - - - - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
2 692 000 000 $ 2 748 000 000 $ 2 840 000 000 $ 2 846 000 000 $ 3 143 000 000 $ 3 212 000 000 $ 3 262 000 000 $ 3 350 000 000 $ 2 833 000 000 $ 2 805 000 000 $ 2 934 000 000 $ 3 264 000 000 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
4 053 000 000 $ 4 104 000 000 $ 4 510 000 000 $ 4 692 000 000 $ 3 595 000 000 $ 3 549 000 000 $ 3 724 000 000 $ 3 694 000 000 $ 3 993 000 000 $ 4 068 000 000 $ 4 678 000 000 $ 5 055 000 000 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
15 528 000 000 $ 15 592 000 000 $ 16 006 000 000 $ 16 516 000 000 $ 16 309 000 000 $ 15 859 000 000 $ 16 469 000 000 $ 16 794 000 000 $ 17 311 000 000 $ 17 450 000 000 $ 19 735 000 000 $ 20 873 000 000 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
1 250 000 000 $ 1 251 000 000 $ 1 676 000 000 $ 1 823 000 000 $ 277 000 000 $ 196 000 000 $ 335 000 000 $ 208 000 000 $ 424 000 000 $ 563 000 000 $ 590 000 000 $ 768 000 000 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
- - - - 2 508 000 000 $ 2 392 000 000 $ 2 479 000 000 $ 2 062 000 000 $ 37 000 000 $ 33 000 000 $ 40 000 000 $ 46 000 000 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - - - - - - 424 000 000 $ 563 000 000 $ 590 000 000 $ 768 000 000 $
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
- - - - 17 394 000 000 $ 16 818 000 000 $ 17 104 000 000 $ 17 083 000 000 $ 13 892 000 000 $ 13 913 000 000 $ 13 941 000 000 $ 14 748 000 000 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- - - - 106.65 % 106.05 % 103.86 % 101.72 % 80.25 % 79.73 % 70.64 % 70.66 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
-1 695 000 000 $ -1 681 000 000 $ -1 625 000 000 $ -2 017 000 000 $ -1 663 000 000 $ -1 535 000 000 $ -1 205 000 000 $ -879 000 000 $ -775 000 000 $ -767 000 000 $ 1 213 000 000 $ 1 298 000 000 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- - - - 133 000 000 $ -166 000 000 $ 346 000 000 $ -12 000 000 $ 106 000 000 $ 156 000 000 $ 114 000 000 $ 261 000 000 $

Community Health Systems, Inc. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 30/06/2021 idi. Community Health Systems, Inc.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Community Health Systems, Inc.-ın ümumi gəliri 3 007 000 000 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən -15.581% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Community Health Systems, Inc. ın xalis mənfəəti 6 000 000 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Community Health Systems, Inc.

Maliyyə Community Health Systems, Inc.