Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Century Financial Corporation

Century Financial Corporation, Century Financial Corporation şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Century Financial Corporation nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Century Financial Corporation ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Century Financial Corporation bu gün üçün xalis gəlir 4 153 276 $ dir. Century Financial Corporation xalis gəlir indi 1 131 414 $ dir. Budur Century Financial Corporation ın əsas maliyyə göstəriciləri. Century Financial Corporation maliyyə hesabatının qrafiki. Qrafikdəki Century Financial Corporation maliyyə hesabatı aktivlərin dinamikasını göstərir. Diaqramdakı "Century Financial Corporation" ın ümumi gəliri sarı rənglə qeyd edilmişdir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/03/2019 4 153 276 $ - 1 131 414 $ -
31/12/2018 4 125 855 $ - 1 328 412 $ -
30/09/2018 3 870 334 $ - 881 586 $ -
30/06/2018 3 759 050 $ - 806 086 $ -
Göstər:
Qədər

Century Financial Corporation maliyyə hesabatı, cədvəl

İnternetdə mövcud olan Century Financial Corporation maliyyə hesabatlarının son tarixləri: 30/06/2018, 31/12/2018, 31/03/2019. Maliyyə hesabatlarının tarixləri qanun və maliyyə hesabatları ilə ciddi şəkildə tənzimlənir. Century Financial Corporation ın maliyyə hesabatının son tarixi 31/03/2019 dir. Ümumi mənfəət Century Financial Corporation, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Century Financial Corporation edir 4 153 276 $

Century Financial Corporation maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Century Financial Corporationlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Century Financial Corporation edir 4 153 276 $ Əməliyyat gəlirləri Century Financial Corporation, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Century Financial Corporation edir 1 382 542 $ Əməliyyat xərcləri Century Financial Corporation, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Century Financial Corporation edir 2 770 734 $

Cari aktivlər Century Financial Corporation bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Century Financial Corporation edir 40 523 257 $ Cari pul Century Financial Corporation hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Century Financial Corporation edir 34 285 099 $ Cari borc Century Financial Corporation, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc Century Financial Corporation edir 279 580 595 $

  31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
4 153 276 $ 4 125 855 $ 3 870 334 $ 3 759 050 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
- - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
4 153 276 $ 4 125 855 $ 3 870 334 $ 3 759 050 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
1 382 542 $ 1 635 588 $ 1 070 218 $ 974 545 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
1 131 414 $ 1 328 412 $ 881 586 $ 806 086 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
2 770 734 $ 2 490 267 $ 2 800 116 $ 2 784 505 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
40 523 257 $ 37 499 449 $ 26 801 959 $ 25 865 591 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
318 893 602 $ 315 567 775 $ 305 209 085 $ 301 352 373 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
34 285 099 $ 33 136 005 $ 20 088 990 $ 18 891 706 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
279 580 595 $ 276 054 497 $ 261 944 673 $ 262 250 398 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
279 580 595 $ 277 611 023 $ 268 444 673 $ 264 750 398 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
87.67 % 87.97 % 87.95 % 87.85 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
39 313 007 $ 37 956 752 $ 36 764 412 $ 36 601 975 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- - - -

Century Financial Corporation ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/03/2019 idi. Century Financial Corporation-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Century Financial Corporation-ın ümumi gəliri 4 153 276 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Century Financial Corporation ın xalis mənfəəti 1 131 414 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Ümumi borc Century Financial Corporation həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc Century Financial Corporation edir 279 580 595 $

Səhmlərin dəyəri Century Financial Corporation

Maliyyə Century Financial Corporation