Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Cybrdi, Inc.

Cybrdi, Inc., Cybrdi, Inc. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Cybrdi, Inc. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Cybrdi, Inc. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

30/09/2014 dakı Cybrdi, Inc. ın xalis gəliri 111 929 $ təşkil etmişdir. Son dövrdə Cybrdi, Inc. xalis gəlirin dinamikası 26 410 $ dəyişdi. Bunlar Cybrdi, Inc. ın əsas maliyyə göstəriciləridir. Maliyyə hesabatı cədvəli 31/12/2013 arasından 30/09/2014 dək olan dəyərləri göstərir. Qrafikdəki Cybrdi, Inc. maliyyə hesabatı aktivlərin dinamikasını göstərir. Diaqramdakı "Cybrdi, Inc." ın ümumi gəliri sarı rənglə qeyd edilmişdir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
30/09/2014 111 929 $ - -78 226 $ -
30/06/2014 85 519 $ - -125 967 $ -
31/03/2014 148 786 $ - -233 133 $ -
31/12/2013 151 441 $ - -153 443 $ -
Göstər:
Qədər

Cybrdi, Inc. maliyyə hesabatı, cədvəl

Cybrdi, Inc. maliyyə hesabatları: 31/12/2013, 30/06/2014, 30/09/2014. Maliyyə hesabatlarının tarixləri və tarixi şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin qanunları ilə müəyyən edilir. Belə bir tarix üçün Cybrdi, Inc. ın son maliyyə hesabatı - 30/09/2014. Ümumi mənfəət Cybrdi, Inc., bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Cybrdi, Inc. edir 20 288 $

Cybrdi, Inc. maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Cybrdi, Inc.lər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Cybrdi, Inc. edir 111 929 $ Əməliyyat gəlirləri Cybrdi, Inc., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Cybrdi, Inc. edir -94 693 $ Əməliyyat xərcləri Cybrdi, Inc., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Cybrdi, Inc. edir 206 622 $

Cari aktivlər Cybrdi, Inc. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Cybrdi, Inc. edir 1 069 416 $ Cari pul Cybrdi, Inc. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Cybrdi, Inc. edir 68 244 $ Cari borc Cybrdi, Inc., il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc Cybrdi, Inc. edir 5 653 543 $

  30/09/2014 30/06/2014 31/03/2014 31/12/2013
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
20 288 $ 5 997 $ 7 272 $ 62 557 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
91 641 $ 79 522 $ 141 514 $ 88 884 $
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
111 929 $ 85 519 $ 148 786 $ 151 441 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-94 693 $ -121 811 $ -220 112 $ -199 027 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-78 226 $ -125 967 $ -233 133 $ -153 443 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
206 622 $ 207 330 $ 368 898 $ 350 468 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
1 069 416 $ 1 055 020 $ 1 861 926 $ 1 969 850 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
10 641 003 $ 10 533 478 $ 10 104 665 $ 10 352 742 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
68 244 $ 51 532 $ 886 570 $ 203 921 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
5 653 543 $ 5 464 321 $ 6 100 122 $ 5 987 991 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
7 276 662 $ 7 070 276 $ 6 470 111 $ 6 364 288 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
68.38 % 67.12 % 64.03 % 61.47 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
2 408 561 $ 2 549 364 $ 2 650 032 $ 2 953 721 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
-58 147 $ -168 275 $ 651 967 $ -880 543 $

Cybrdi, Inc. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 30/09/2014 idi. Cybrdi, Inc.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Cybrdi, Inc.-ın ümumi gəliri 111 929 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Cybrdi, Inc. ın xalis mənfəəti -78 226 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Ümumi borc Cybrdi, Inc. həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc Cybrdi, Inc. edir 7 276 662 $

Səhmlərin dəyəri Cybrdi, Inc.

Maliyyə Cybrdi, Inc.