Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc., Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Xalis gəlir Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. - -3 478 000 $. Xalis gəlir haqqında məlumat açıq mənbələrdən istifadə olunur. Son hesabat dövrü ərzində Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. xalis gəlirinin dinamikası -674 000 $ azalıb. Bunlar Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. ın əsas maliyyə göstəriciləridir. Maliyyə hesabatı cədvəli 30/06/2017 dən 31/03/2021 -ə qədər onlayn olaraq mövcuddur. Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. real vaxt rejimində bir qrafikdəki maliyyə hesabatı şirkətin əsas fondlarında dəyişiklik, yəni dinamikanı əks etdirir. Bu səhifədəki qrafikdəki Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. xalis gəlir haqqında məlumat mavi çubuklarla çəkilmişdir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/03/2021 0 $ - -3 478 000 $ -
31/12/2020 0 $ -100 % ↓ -2 804 000 $ -
30/09/2020 0 $ - -2 256 000 $ -
30/06/2020 0 $ - -2 166 000 $ -
30/09/2019 0 $ - -1 901 000 $ -
30/06/2019 0 $ - -1 783 000 $ -
31/03/2019 0 $ - -1 842 000 $ -
31/12/2018 150 000 $ - -2 018 000 $ -
30/09/2018 0 $ - -2 068 000 $ -
30/06/2018 0 $ - -1 852 000 $ -
31/03/2018 0 $ - -1 349 000 $ -
31/12/2017 0 $ - -1 871 000 $ -
30/09/2017 0 $ - -1 857 000 $ -
30/06/2017 0 $ - -2 187 000 $ -
Göstər:
Qədər

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. maliyyə hesabatı, cədvəl

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. maliyyə hesabatları: 30/06/2017, 31/12/2020, 31/03/2021. Maliyyə hesabatlarının tarixləri qanun və maliyyə hesabatları ilə ciddi şəkildə tənzimlənir. Bu gün üçün Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. maliyyə hesabatının hazırkı tarixi 31/03/2021 dir. Ümumi mənfəət Cyclacel Pharmaceuticals, Inc., bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. edir -2 566 000 $

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. maliyyə hesabatlarının tarixi

Əməliyyat gəlirləri Cyclacel Pharmaceuticals, Inc., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. edir -4 305 000 $ Əməliyyat xərcləri Cyclacel Pharmaceuticals, Inc., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. edir 4 305 000 $ Cari aktivlər Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. edir 50 463 000 $

Cari pul Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. edir 47 777 000 $

31/03/2021 31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
-2 566 000 $ -1 415 000 $ -1 075 000 $ -1 163 000 $ -1 063 000 $ -1 153 000 $ -1 012 000 $ -992 000 $ - - - - - -
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
2 566 000 $ 1 415 000 $ 1 075 000 $ 1 163 000 $ 1 063 000 $ 1 153 000 $ 1 012 000 $ 1 142 000 $ - - - - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
- - - - - - - 150 000 $ - - - - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - - - - - - - - - - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-4 305 000 $ -3 168 000 $ -2 572 000 $ -2 472 000 $ -2 348 000 $ -2 337 000 $ -2 204 000 $ -2 465 000 $ -2 455 000 $ -2 465 000 $ -2 162 000 $ -2 198 000 $ -2 112 000 $ -2 489 000 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-3 478 000 $ -2 804 000 $ -2 256 000 $ -2 166 000 $ -1 901 000 $ -1 783 000 $ -1 842 000 $ -2 018 000 $ -2 068 000 $ -1 852 000 $ -1 349 000 $ -1 871 000 $ -1 857 000 $ -2 187 000 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - - - 1 153 000 $ 1 012 000 $ 1 012 000 $ 1 205 000 $ 1 182 000 $ 798 000 $ 746 000 $ 958 000 $ 1 222 000 $
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
4 305 000 $ 3 168 000 $ 2 572 000 $ 2 472 000 $ 2 348 000 $ 2 337 000 $ 2 204 000 $ 2 615 000 $ 2 455 000 $ 2 465 000 $ 2 162 000 $ 2 198 000 $ 2 112 000 $ 2 489 000 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
50 463 000 $ 35 469 000 $ 25 934 000 $ 27 933 000 $ 15 836 000 $ 18 150 000 $ 20 124 000 $ 19 787 000 $ 20 669 000 $ 22 687 000 $ 24 732 000 $ - 27 817 000 $ 16 051 000 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
51 817 000 $ 36 802 000 $ 27 213 000 $ 29 171 000 $ 17 077 000 $ 19 464 000 $ 21 510 000 $ 19 823 000 $ 20 707 000 $ 22 730 000 $ 24 777 000 $ - 27 851 000 $ 16 083 000 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
47 777 000 $ 33 406 000 $ 23 130 000 $ 25 342 000 $ 12 967 000 $ 15 159 000 $ 17 934 000 $ 17 504 000 $ 18 973 000 $ 19 824 000 $ 21 725 000 $ 23 910 000 $ 26 025 000 $ 13 591 000 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
- - - - 2 071 000 $ 2 500 000 $ 2 487 000 $ 4 451 000 $ - - - - - -
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - - - - - - 18 973 000 $ 19 824 000 $ 21 725 000 $ - 26 025 000 $ 13 591 000 $
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
- - - - 3 225 000 $ 3 733 000 $ 3 955 000 $ 4 551 000 $ - - - - - -
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- - - - 18.89 % 19.18 % 18.39 % 22.96 % - - - - - -
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
48 049 000 $ 33 259 000 $ 24 438 000 $ 26 578 000 $ 13 852 000 $ 15 731 000 $ 17 555 000 $ 15 272 000 $ 16 598 000 $ 18 624 000 $ 20 395 000 $ - 23 458 000 $ 11 636 000 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- - - - -2 011 000 $ -2 635 000 $ -3 684 000 $ -2 036 000 $ -723 000 $ -1 803 000 $ -2 139 000 $ -2 220 000 $ -1 249 000 $ -201 000 $

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/03/2021 idi. Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.-ın ümumi gəliri 0 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən -100% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. ın xalis mənfəəti -3 478 000 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.

Maliyyə Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.