Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Cytta Corp.

Cytta Corp., Cytta Corp. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Cytta Corp. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Cytta Corp. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Son hesabat dövrləri üçün Cytta Corp. cari gəlir və gəlir. 31/03/2021 dakı Cytta Corp. ın xalis gəliri 35 260 $ təşkil etmişdir. Xalis gəlir, gəlir və dinamika - Cytta Corp. ın əsas maliyyə göstəriciləri. Qrafikdəki Cytta Corp. maliyyə hesabatı aktivlərin dinamikasını göstərir. Bu səhifədəki qrafikdəki Cytta Corp. xalis gəlir haqqında məlumat mavi çubuklarla çəkilmişdir. Qrafikdəki bütün Cytta Corp. aktivlərinin dəyəri yaşıl rəngdə göstərilir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/03/2021 35 260 $ - -507 118 $ -
31/12/2020 35 260 $ +8 715 % ↑ -507 118 $ -
30/09/2020 14 237 $ +7 018.500 % ↑ -214 457 $ -
30/06/2020 14 237 $ +23.8 % ↑ -214 457 $ -
30/06/2014 11 500 $ - -488 546 $ -
31/03/2014 0 $ - -399 112 $ -
31/12/2013 400 $ - -213 728 $ -
30/09/2013 200 $ - -1 397 226 $ -
Göstər:
Qədər

Cytta Corp. maliyyə hesabatı, cədvəl

Cytta Corp. ın son maliyyə hesabatlarının tarixləri: 30/09/2013, 31/12/2020, 31/03/2021. Maliyyə hesabatlarının tarixləri və tarixi şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin qanunları ilə müəyyən edilir. Cytta Corp. ın maliyyə hesabatının son tarixi 31/03/2021 dir. Ümumi mənfəət Cytta Corp., bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Cytta Corp. edir 22 622 $

Cytta Corp. maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Cytta Corp.lər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Cytta Corp. edir 35 260 $ Əməliyyat gəlirləri Cytta Corp., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Cytta Corp. edir -507 247 $ Əməliyyat xərcləri Cytta Corp., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Cytta Corp. edir 542 507 $

Cari aktivlər Cytta Corp. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Cytta Corp. edir 1 645 773 $ Cari pul Cytta Corp. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Cytta Corp. edir 516 928 $

31/03/2021 31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020 30/06/2014 31/03/2014 31/12/2013 30/09/2013
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
22 622 $ 22 622 $ 2 218 $ 2 218 $ 11 500 $ - 400 $ 200 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
12 639 $ 12 639 $ 12 019 $ 12 019 $ - - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
35 260 $ 35 260 $ 14 237 $ 14 237 $ 11 500 $ - 400 $ 200 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - - - - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-507 247 $ -507 247 $ -214 195 $ -214 195 $ -455 496 $ -399 412 $ -214 028 $ -1 402 584 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-507 118 $ -507 118 $ -214 457 $ -214 457 $ -488 546 $ -399 112 $ -213 728 $ -1 397 226 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - - 852 $ 14 000 $ 8 138 $ 1 597 $
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
542 507 $ 542 507 $ 228 432 $ 228 432 $ 466 996 $ 399 412 $ 214 428 $ 1 402 784 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
1 645 773 $ 1 645 773 $ 1 441 288 $ 1 441 288 $ 20 191 $ 26 723 $ 57 577 $ 188 268 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
1 805 170 $ 1 805 170 $ 1 584 346 $ 1 584 346 $ 56 901 $ 64 741 $ 113 954 $ 245 704 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
516 928 $ 516 928 $ 847 646 $ 847 646 $ 13 191 $ 26 723 $ 57 377 $ 188 068 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
- - - - 460 265 $ 343 946 $ 124 947 $ 476 837 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - - - - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
- - - - 460 265 $ 343 946 $ 124 947 $ 476 837 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- - - - 808.89 % 531.26 % 109.65 % 194.07 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
1 801 771 $ 1 801 771 $ 1 486 007 $ 1 486 007 $ -451 363 $ -347 205 $ -78 993 $ -299 133 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- - - - -140 499 $ -267 554 $ -212 669 $ 384 134 $

Cytta Corp. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/03/2021 idi. Cytta Corp.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Cytta Corp.-ın ümumi gəliri 35 260 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən +8 715% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Cytta Corp. ın xalis mənfəəti -507 118 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Cytta Corp.

Maliyyə Cytta Corp.