Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər CyberArk Software Ltd.

CyberArk Software Ltd., CyberArk Software Ltd. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. CyberArk Software Ltd. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün CyberArk Software Ltd. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Son hesabat dövrləri üçün CyberArk Software Ltd. cari gəlir və gəlir. Xalis gəlir CyberArk Software Ltd. - -15 195 000 $. Xalis gəlir haqqında məlumat açıq mənbələrdən istifadə olunur. CyberArk Software Ltd. xalis gəlirin dinamikası aşağı düşdü. Dəyişiklik -27 249 000 $ oldu. CyberArk Software Ltd. xalis gəliri qrafikdə mavi rəngdə göstərilir. CyberArk Software Ltd. qrafikdəki ümumi gəlir sarı rəngdə göstərilir. Bütün CyberArk Software Ltd. aktivlərinin dəyərinin qrafiki yaşıl barlarda təqdim olunur.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/03/2021 112 762 000 $ +17.54 % ↑ -15 195 000 $ -211.099 % ↓
31/12/2020 144 519 000 $ +32.53 % ↑ 12 054 000 $ -50.149 % ↓
30/09/2020 106 589 000 $ -1.411 % ↓ -15 882 000 $ -204.158 % ↓
30/06/2020 106 497 000 $ +6.3 % ↑ -4 316 000 $ -132.202 % ↓
30/09/2019 108 115 000 $ - 15 248 000 $ -
30/06/2019 100 181 000 $ - 13 403 000 $ -
31/03/2019 95 935 000 $ - 13 677 000 $ -
31/12/2018 109 050 000 $ - 24 180 000 $ -
30/09/2018 84 653 000 $ - 8 094 000 $ -
30/06/2018 77 713 000 $ - 8 377 000 $ -
31/03/2018 71 783 000 $ - 6 421 000 $ -
31/12/2017 80 368 000 $ - 3 552 000 $ -
30/09/2017 64 818 000 $ - 1 681 000 $ -
30/06/2017 57 480 000 $ - 3 246 000 $ -
Göstər:
Qədər

CyberArk Software Ltd. maliyyə hesabatı, cədvəl

CyberArk Software Ltd. ın son maliyyə hesabatlarının tarixləri: 30/06/2017, 31/12/2020, 31/03/2021. Maliyyə hesabatlarının tarixləri mühasibat qaydaları ilə müəyyən edilir. CyberArk Software Ltd. ın maliyyə hesabatının son tarixi 31/03/2021 dir. Ümumi mənfəət CyberArk Software Ltd., bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət CyberArk Software Ltd. edir 91 830 000 $

CyberArk Software Ltd. maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir CyberArk Software Ltd.lər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir CyberArk Software Ltd. edir 112 762 000 $ Əməliyyat gəlirləri CyberArk Software Ltd., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri CyberArk Software Ltd. edir -15 346 000 $ Əməliyyat xərcləri CyberArk Software Ltd., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri CyberArk Software Ltd. edir 128 108 000 $

Cari aktivlər CyberArk Software Ltd. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər CyberArk Software Ltd. edir 1 066 046 000 $ Cari pul CyberArk Software Ltd. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul CyberArk Software Ltd. edir 515 178 000 $

31/03/2021 31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
91 830 000 $ 121 811 000 $ 84 247 000 $ 86 507 000 $ 91 127 000 $ 84 970 000 $ 82 368 000 $ 95 729 000 $ 72 509 000 $ 66 005 000 $ 60 495 000 $ 68 749 000 $ 53 856 000 $ 47 480 000 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
20 932 000 $ 22 708 000 $ 22 342 000 $ 19 990 000 $ 16 988 000 $ 15 211 000 $ 13 567 000 $ 13 321 000 $ 12 144 000 $ 11 708 000 $ 11 288 000 $ 11 619 000 $ 10 962 000 $ 10 000 000 $
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
112 762 000 $ 144 519 000 $ 106 589 000 $ 106 497 000 $ 108 115 000 $ 100 181 000 $ 95 935 000 $ 109 050 000 $ 84 653 000 $ 77 713 000 $ 71 783 000 $ 80 368 000 $ 64 818 000 $ 57 480 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - - 108 115 000 $ 100 181 000 $ 95 935 000 $ 109 050 000 $ 84 653 000 $ 77 713 000 $ 71 783 000 $ 80 368 000 $ 64 818 000 $ 57 480 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-15 346 000 $ 21 721 000 $ -10 429 000 $ -4 479 000 $ 12 740 000 $ 12 976 000 $ 13 627 000 $ 27 789 000 $ 8 779 000 $ 6 962 000 $ 4 030 000 $ 11 635 000 $ 1 683 000 $ 1 010 000 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-15 195 000 $ 12 054 000 $ -15 882 000 $ -4 316 000 $ 15 248 000 $ 13 403 000 $ 13 677 000 $ 24 180 000 $ 8 094 000 $ 8 377 000 $ 6 421 000 $ 3 552 000 $ 1 681 000 $ 3 246 000 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
29 737 000 $ 26 659 000 $ 24 609 000 $ 22 873 000 $ 18 264 000 $ 16 995 000 $ 16 331 000 $ 15 340 000 $ 14 980 000 $ 13 808 000 $ 12 984 000 $ 12 245 000 $ 11 369 000 $ 9 561 000 $
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
128 108 000 $ 122 798 000 $ 117 018 000 $ 110 976 000 $ 95 375 000 $ 87 205 000 $ 82 308 000 $ 81 261 000 $ 63 730 000 $ 59 043 000 $ 56 465 000 $ 57 114 000 $ 52 173 000 $ 46 470 000 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
1 066 046 000 $ 1 061 431 000 $ 962 283 000 $ 993 619 000 $ 571 874 000 $ 554 734 000 $ 510 665 000 $ 481 763 000 $ 424 594 000 $ 400 339 000 $ 374 964 000 $ 355 655 000 $ 314 054 000 $ 298 306 000 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
1 572 175 000 $ 1 562 352 000 $ 1 487 403 000 $ 1 477 653 000 $ 827 916 000 $ 789 544 000 $ 748 869 000 $ 673 620 000 $ 609 388 000 $ 577 240 000 $ 542 609 000 $ 502 576 000 $ 464 415 000 $ 447 578 000 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
515 178 000 $ 499 992 000 $ 507 079 000 $ 551 706 000 $ 346 092 000 $ 341 738 000 $ 301 902 000 $ 260 636 000 $ 206 466 000 $ 207 121 000 $ 183 288 000 $ 161 261 000 $ 145 365 000 $ 142 457 000 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
- - - - 165 308 000 $ 162 270 000 $ 153 095 000 $ 143 423 000 $ - - - - - -
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - - - - - - 386 474 000 $ 357 036 000 $ 226 849 000 $ 195 286 000 $ 173 333 000 $ 164 261 000 $
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
- - - - 259 602 000 $ 255 256 000 $ 246 773 000 $ 206 850 000 $ - - - - - -
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- - - - 31.36 % 32.33 % 32.95 % 30.71 % - - - - - -
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
712 799 000 $ 707 288 000 $ 670 230 000 $ 664 121 000 $ 568 314 000 $ 534 288 000 $ 502 096 000 $ 466 770 000 $ 430 139 000 $ 403 703 000 $ 381 462 000 $ 353 965 000 $ 343 263 000 $ 334 696 000 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- - - - 21 251 000 $ 21 488 000 $ 45 858 000 $ 40 969 000 $ 32 932 000 $ 23 152 000 $ 33 072 000 $ 36 153 000 $ 14 932 000 $ 13 671 000 $

CyberArk Software Ltd. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/03/2021 idi. CyberArk Software Ltd.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, CyberArk Software Ltd.-ın ümumi gəliri 112 762 000 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən +17.54% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə CyberArk Software Ltd. ın xalis mənfəəti -15 195 000 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən -211.099% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri CyberArk Software Ltd.

Maliyyə CyberArk Software Ltd.