Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Cybergy Holdings, Inc.

Cybergy Holdings, Inc., Cybergy Holdings, Inc. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Cybergy Holdings, Inc. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Cybergy Holdings, Inc. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Son hesabat dövrləri üçün Cybergy Holdings, Inc. cari gəlir və gəlir. Xalis gəlir Cybergy Holdings, Inc. indi 1 716 000 $ dir. Xalis gəlir haqqında məlumat açıq mənbələrdən alınır. Xalis gəlir Cybergy Holdings, Inc. - 5 840 000 $. Xalis gəlir haqqında məlumat açıq mənbələrdən istifadə olunur. Cybergy Holdings, Inc. maliyyə hesabatının qrafiki. Cybergy Holdings, Inc. ın maliyyə qrafikində onlayn status göstərilir: xalis gəlir, xalis gəlir, cəmi aktivlər. Qrafikdəki Cybergy Holdings, Inc. maliyyə hesabatı aktivlərin dinamikasını göstərir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
02/10/2015 1 716 000 $ - 5 840 000 $ -
03/07/2015 7 049 000 $ - 308 843 000 $ -
31/03/2015 6 563 000 $ - 104 420 000 $ -
31/12/2014 6 524 000 $ - -219 349 000 $ -
Göstər:
Qədər

Cybergy Holdings, Inc. maliyyə hesabatı, cədvəl

Cybergy Holdings, Inc. maliyyə hesabatları: 31/12/2014, 03/07/2015, 02/10/2015. Maliyyə hesabatlarının tarixləri mühasibat qaydaları ilə müəyyən edilir. Belə bir tarix üçün Cybergy Holdings, Inc. ın son maliyyə hesabatı - 02/10/2015. Ümumi mənfəət Cybergy Holdings, Inc., bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Cybergy Holdings, Inc. edir 1 025 000 $

Cybergy Holdings, Inc. maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Cybergy Holdings, Inc.lər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Cybergy Holdings, Inc. edir 1 716 000 $ Əməliyyat gəlirləri Cybergy Holdings, Inc., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Cybergy Holdings, Inc. edir -1 296 000 $ Əməliyyat xərcləri Cybergy Holdings, Inc., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Cybergy Holdings, Inc. edir 3 012 000 $

Cari aktivlər Cybergy Holdings, Inc. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Cybergy Holdings, Inc. edir 1 698 000 $ Cari pul Cybergy Holdings, Inc. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Cybergy Holdings, Inc. edir 12 000 $ Cari borc Cybergy Holdings, Inc., il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc Cybergy Holdings, Inc. edir 18 318 000 $

  02/10/2015 03/07/2015 31/03/2015 31/12/2014
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
1 025 000 $ 1 064 000 $ 1 179 000 $ 1 289 000 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
691 000 $ 5 985 000 $ 5 384 000 $ 5 235 000 $
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
1 716 000 $ 7 049 000 $ 6 563 000 $ 6 524 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-1 296 000 $ -1 477 000 $ -1 264 000 $ -1 396 000 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
5 840 000 $ 308 843 000 $ 104 420 000 $ -219 349 000 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
3 012 000 $ 8 526 000 $ 7 827 000 $ 7 920 000 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
1 698 000 $ 5 163 000 $ 3 591 000 $ 4 057 000 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
7 896 000 $ 11 650 000 $ 10 280 000 $ 10 989 000 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
12 000 $ 58 000 $ 83 000 $ 1 415 000 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
18 318 000 $ 24 652 000 $ 87 525 000 $ 62 241 000 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
30 896 000 $ 41 988 000 $ 351 029 000 $ 456 223 000 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
391.29 % 360.41 % 3 414.68 % 4 151.63 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
-22 982 000 $ -30 322 000 $ -340 738 000 $ -445 221 000 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
-440 000 $ -1 536 000 $ -1 389 000 $ -2 854 000 $

Cybergy Holdings, Inc. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 02/10/2015 idi. Cybergy Holdings, Inc.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Cybergy Holdings, Inc.-ın ümumi gəliri 1 716 000 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Cybergy Holdings, Inc. ın xalis mənfəəti 5 840 000 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Ümumi borc Cybergy Holdings, Inc. həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc Cybergy Holdings, Inc. edir 30 896 000 $

Səhmlərin dəyəri Cybergy Holdings, Inc.

Maliyyə Cybergy Holdings, Inc.