Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər CYBG PLC

CYBG PLC, CYBG PLC şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. CYBG PLC nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün CYBG PLC ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Son hesabat dövrləri üçün CYBG PLC cari gəlir və gəlir. Son hesabat dövrü ilə müqayisədə CYBG PLC xalis gəlirinin dinamikası 0 $ artmışdır. CYBG PLC xalis gəlirin dinamikası artdı. Dəyişiklik 0 $ oldu. CYBG PLC ın maliyyə qrafikində onlayn status göstərilir: xalis gəlir, xalis gəlir, cəmi aktivlər. CYBG PLC real vaxt rejimində bir qrafikdəki maliyyə hesabatı şirkətin əsas fondlarında dəyişiklik, yəni dinamikanı əks etdirir. Diaqramdakı "CYBG PLC" ın ümumi gəliri sarı rənglə qeyd edilmişdir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
30/09/2019 372 000 000 $ +53.4 % ↑ -131 500 000 $ -
30/06/2019 372 000 000 $ +53.4 % ↑ -131 500 000 $ -
31/03/2019 376 500 000 $ - -2 500 000 $ -
31/12/2018 376 500 000 $ - -2 500 000 $ -
30/09/2018 242 500 000 $ - -43 500 000 $ -
30/06/2018 242 500 000 $ - -43 500 000 $ -
Göstər:
Qədər

CYBG PLC maliyyə hesabatı, cədvəl

İnternetdə mövcud olan CYBG PLC maliyyə hesabatlarının son tarixləri: 30/06/2018, 30/06/2019, 30/09/2019. Maliyyə hesabatlarının tarixləri mühasibat qaydaları ilə müəyyən edilir. Belə bir tarix üçün CYBG PLC ın son maliyyə hesabatı - 30/09/2019. Ümumi mənfəət CYBG PLC, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət CYBG PLC edir 372 000 000 $

CYBG PLC maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir CYBG PLClər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir CYBG PLC edir 372 000 000 $ Əməliyyat gəlirləri CYBG PLC, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri CYBG PLC edir 189 500 000 $ Əməliyyat xərcləri CYBG PLC, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri CYBG PLC edir 182 500 000 $

Cari aktivlər CYBG PLC bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər CYBG PLC edir 16 331 000 000 $ Cari pul CYBG PLC hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul CYBG PLC edir 10 156 000 000 $ Cari borc CYBG PLC, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc CYBG PLC edir 66 281 000 000 $

30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
372 000 000 $ 372 000 000 $ 376 500 000 $ 376 500 000 $ 242 500 000 $ 242 500 000 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
- - - - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
372 000 000 $ 372 000 000 $ 376 500 000 $ 376 500 000 $ 242 500 000 $ 242 500 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
189 500 000 $ 189 500 000 $ 43 500 000 $ 43 500 000 $ 199 000 000 $ 199 000 000 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-131 500 000 $ -131 500 000 $ -2 500 000 $ -2 500 000 $ -43 500 000 $ -43 500 000 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
182 500 000 $ 182 500 000 $ 333 000 000 $ 333 000 000 $ 43 500 000 $ 43 500 000 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
16 331 000 000 $ 16 331 000 000 $ 16 106 000 000 $ 16 106 000 000 $ 8 202 000 000 $ 8 202 000 000 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
90 999 000 000 $ 90 999 000 000 $ 90 155 000 000 $ 90 155 000 000 $ 43 456 000 000 $ 43 456 000 000 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
10 156 000 000 $ 10 156 000 000 $ 10 380 000 000 $ 10 380 000 000 $ 6 584 000 000 $ 6 584 000 000 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
66 281 000 000 $ 66 281 000 000 $ 63 956 000 000 $ 63 956 000 000 $ 30 436 000 000 $ 30 436 000 000 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
85 978 000 000 $ 85 978 000 000 $ 84 797 000 000 $ 84 797 000 000 $ 40 270 000 000 $ 40 270 000 000 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
94.48 % 94.48 % 94.06 % 94.06 % 92.67 % 92.67 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
5 021 000 000 $ 5 021 000 000 $ 4 936 000 000 $ 4 936 000 000 $ 3 186 000 000 $ 3 186 000 000 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
-1 078 500 000 $ -1 078 500 000 $ 22 000 000 $ 22 000 000 $ -473 000 000 $ -473 000 000 $

CYBG PLC ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 30/09/2019 idi. CYBG PLC-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, CYBG PLC-ın ümumi gəliri 372 000 000 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən +53.4% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə CYBG PLC ın xalis mənfəəti -131 500 000 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Ümumi borc CYBG PLC həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc CYBG PLC edir 85 978 000 000 $

Səhmlərin dəyəri CYBG PLC

Maliyyə CYBG PLC