Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Canyon Bancorp

Canyon Bancorp, Canyon Bancorp şirkətinin 2023-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Canyon Bancorp nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Canyon Bancorp ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

Son dövrdə Canyon Bancorp xalis gəlirin dinamikası 298 000 $ dəyişdi. Bu gün Canyon Bancorp ın xalis gəliri -1 757 000 $ təşkil etdi. Bunlar Canyon Bancorp ın əsas maliyyə göstəriciləridir. Maliyyə hesabatı cədvəli 30/06/2008 arasından 31/03/2009 dək olan dəyərləri göstərir. Canyon Bancorp xalis gəliri qrafikdə mavi rəngdə göstərilir. Qrafikdəki bütün Canyon Bancorp aktivlərinin dəyəri yaşıl rəngdə göstərilir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
31/03/2009 131 000 $ - -1 757 000 $ -
31/12/2008 -167 000 $ - -2 238 000 $ -
30/09/2008 419 000 $ - -1 350 000 $ -
30/06/2008 3 184 000 $ - 160 000 $ -
Göstər:
Qədər

Canyon Bancorp maliyyə hesabatı, cədvəl

Canyon Bancorp maliyyə hesabatları: 30/06/2008, 31/12/2008, 31/03/2009. Maliyyə hesabatlarının tarixləri qanun və maliyyə hesabatları ilə ciddi şəkildə tənzimlənir. Bu gün üçün Canyon Bancorp maliyyə hesabatının hazırkı tarixi 31/03/2009 dir. Ümumi mənfəət Canyon Bancorp, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir. Ümumi mənfəət Canyon Bancorp edir 131 000 $

Canyon Bancorp maliyyə hesabatlarının tarixi

Ümumi gəlir Canyon Bancorplər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır. Ümumi gəlir Canyon Bancorp edir 131 000 $ Əməliyyat gəlirləri Canyon Bancorp şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır. Əməliyyat gəlirləri Canyon Bancorp edir 131 000 $ Əməliyyat gəlirləri Canyon Bancorp, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Canyon Bancorp edir -2 994 000 $

Əməliyyat xərcləri Canyon Bancorp, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Canyon Bancorp edir 3 125 000 $ Cari aktivlər Canyon Bancorp bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Canyon Bancorp edir 17 043 000 $ Cari pul Canyon Bancorp hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Canyon Bancorp edir 17 043 000 $

  31/03/2009 31/12/2008 30/09/2008 30/06/2008
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
131 000 $ -167 000 $ 419 000 $ 3 184 000 $
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
- - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
131 000 $ -167 000 $ 419 000 $ 3 184 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
131 000 $ -167 000 $ 419 000 $ 3 184 000 $
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-2 994 000 $ -2 876 000 $ -2 117 000 $ 548 000 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-1 757 000 $ -2 238 000 $ -1 350 000 $ 160 000 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
3 125 000 $ 2 709 000 $ 2 536 000 $ 2 636 000 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
17 043 000 $ 24 367 000 $ 19 044 000 $ 21 696 000 $
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
294 437 000 $ 297 994 000 $ 295 427 000 $ 289 718 000 $
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
17 043 000 $ 16 356 000 $ 11 436 000 $ 17 244 000 $
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
256 062 000 $ 261 518 000 $ 255 744 000 $ 243 928 000 $
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
266 895 000 $ 268 763 000 $ 267 964 000 $ 260 903 000 $
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
90.65 % 90.19 % 90.70 % 90.05 %
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
27 542 000 $ 29 231 000 $ 27 463 000 $ 28 815 000 $
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- 944 000 $ 315 000 $ 2 166 000 $

Canyon Bancorp ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 31/03/2009 idi. Canyon Bancorp-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Canyon Bancorp-ın ümumi gəliri 131 000 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Canyon Bancorp ın xalis mənfəəti -1 757 000 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən 0% səviyyəsinə çatıb.

Cari borc Canyon Bancorp, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir. Cari borc Canyon Bancorp edir 256 062 000 $ Ümumi borc Canyon Bancorp həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir. Ümumi borc Canyon Bancorp edir 266 895 000 $

Səhmlərin dəyəri Canyon Bancorp

Maliyyə Canyon Bancorp