Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Gəlirlər Cyber Apps World, Inc.

Cyber Apps World, Inc., Cyber Apps World, Inc. şirkətinin 2022-cu il üzrə illik gəlirləri haqqında hesabat. Cyber Apps World, Inc. nə vaxt maliyyə hesabatları dərc edir?
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Bu gün Cyber Apps World, Inc. ümumi gəlir, xalis gəlir və dəyişikliklər dinamikası ABŞ dolları

30/04/2021 dakı Cyber Apps World, Inc. ın xalis gəliri 0 $ təşkil etmişdir. Son hesabat dövrü ilə müqayisədə Cyber Apps World, Inc. xalis gəlirinin dinamikası 0 $ artmışdır. Xalis gəlir, gəlir və dinamika - Cyber Apps World, Inc. ın əsas maliyyə göstəriciləri. Cyber Apps World, Inc. onlayn maliyyə hesabatı cədvəli. Veb saytımızdakı maliyyə hesabatı cədvəli, məlumatları 30/04/2018 -dan 30/04/2021 -ə qədər olan tarixlərə görə göstərir. Bu səhifədəki qrafikdəki Cyber Apps World, Inc. xalis gəlir haqqında məlumat mavi çubuklarla çəkilmişdir.

Hesabat tarixi Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
Dəyişiklik (%)
Bu ilin rüblük hesabatının ötən ilin üç aylıq hesabatına nisbətən müqayisəsi.
30/04/2021 0 $ - -87 449 $ -
31/01/2021 0 $ - 102 420 $ -
31/10/2020 0 $ - -59 878 $ -
31/07/2020 0 $ - -115 768 $ -643.512 % ↓
31/10/2019 0 $ - -17 924 $ -
31/07/2019 0 $ - 21 300 $ -
30/04/2019 0 $ - -5 998 $ -
31/01/2019 0 $ - -12 794 $ -
31/10/2018 0 $ - -16 636 $ -
30/04/2018 0 $ - -870 $ -
Göstər:
Qədər

Cyber Apps World, Inc. maliyyə hesabatı, cədvəl

İnternetdə mövcud olan Cyber Apps World, Inc. maliyyə hesabatlarının son tarixləri: 30/04/2018, 31/01/2021, 30/04/2021. Maliyyə hesabatlarının tarixləri qanun və maliyyə hesabatları ilə ciddi şəkildə tənzimlənir. Cyber Apps World, Inc. ın maliyyə hesabatının son tarixi 30/04/2021 dir. Əməliyyat gəlirləri Cyber Apps World, Inc., əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir. Əməliyyat gəlirləri Cyber Apps World, Inc. edir -87 449 $

Cyber Apps World, Inc. maliyyə hesabatlarının tarixi

Əməliyyat xərcləri Cyber Apps World, Inc., biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir. Əməliyyat xərcləri Cyber Apps World, Inc. edir 87 449 $ Cari aktivlər Cyber Apps World, Inc. bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır. Cari aktivlər Cyber Apps World, Inc. edir 46 432 $ Cari pul Cyber Apps World, Inc. hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir. Cari pul Cyber Apps World, Inc. edir 35 780 $

30/04/2021 31/01/2021 31/10/2020 31/07/2020 31/10/2019 31/07/2019 30/04/2019 31/01/2019 31/10/2018 30/04/2018
Ümumi mənfəət
Ümumi mənfəət, bir şirkətin öz məhsullarını istehsal və satma xərclərini və / və ya xidmətlərini təqdim etmək xərclərini çıxardıqdan sonra əldə etdiyi mənfəətdir.
- - - - - - - - - -
Maliyet qiyməti
Qiyməti şirkətin məhsul və xidmətlərinin istehsalı və paylanmasının ümumi dəyəri.
- - - - - - - - - -
Ümumi gəlir
Ümumi gəlirlər malların qiyməti ilə satılan malların sayını çarparaq hesablanır.
- - - - - - - - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri şirkətin əsas fəaliyyətindən gəlirdir. Məsələn, pərakəndə satıcı malların satışı vasitəsilə gəlir yaradır və həkim tibbi xidmətdən gəlir alır.
- - - - - - - - - -
Əməliyyat gəlirləri
Əməliyyat gəlirləri, əməliyyat xərclərini, əmək haqqı, amortizasiya və satılan malların dəyəri kimi, əməliyyat xərclərini çıxardıqdan sonra, əməliyyat əməliyyatlarından əldə olunan mənfəət məbləğini ölçən mühasibat tədbiridir.
-87 449 $ 102 420 $ -59 878 $ -115 768 $ -17 924 $ 21 300 $ -5 998 $ -12 794 $ -16 636 $ -870 $
Net gəlir
Təmiz gəlir - müəssisənin gəlirləri, satılan malların dəyəri, hesabat dövrü üçün xərclər və vergilər.
-87 449 $ 102 420 $ -59 878 $ -115 768 $ -17 924 $ 21 300 $ -5 998 $ -12 794 $ -16 636 $ -870 $
Ar-Ge xərcləri
Tədqiqat və inkişaf xərcləri - mövcud məhsul və prosedurları təkmilləşdirmək və ya yeni məhsullar və prosedurları inkişaf etdirmək üçün araşdırma xərcləri.
- - - - - - - - - -
Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri, biznesin normal əməliyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan xərclərdir.
87 449 $ -102 420 $ 59 878 $ 115 768 $ 17 924 $ -21 300 $ 5 998 $ 12 794 $ 16 636 $ 870 $
Cari aktivlər
Cari aktivlər bir il ərzində nağd pula çevrilə bilən bütün aktivlərin dəyərini əks etdirən balans hesabatıdır.
46 432 $ 87 507 $ 19 409 $ 1 100 $ 529 $ 6 931 $ 24 016 $ 12 397 $ 6 702 $ -
Cəmi aktivlər
Aktivlərin ümumi dəyəri təşkilatın ümumi pul vəsaitinin, borc qeydlərinin və maddi əmlakın nağd ekvivalentidir.
1 727 433 $ 1 768 508 $ 1 400 410 $ 1 377 700 $ 1 364 231 $ 1 367 306 $ 1 374 016 $ 12 397 $ 6 702 $ -
Cari pul
Cari pul hesabatın tarixində şirkət tərəfindən saxlanılan bütün pulların cəmidir.
35 780 $ 76 855 $ 18 757 $ 115 $ - - - - - -
Cari borc
Cari borc, il ərzində (12 ay) ödənilməli olan borcun bir hissəsidir və cari öhdəlik və net əməliyyat kapitalının bir hissəsi kimi göstərilir.
- - - - 214 940 $ 200 090 $ 222 671 $ 225 054 $ 231 765 $ -
Ümumi pul
Nağd pulun ümumi məbləği şirkətin öz hesablarında olan kiçik pul vəsaitləri və bankda saxlanılan vəsait daxil olmaqla bütün pul vəsaitlərinin məbləğidir.
- - - - - - - - - -
Ümumi borc
Ümumi borc həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli borcların birləşməsidir. Qısa müddətli borclar bir il içində ödənilməli olanlardır. Uzunmüddətli borc ümumiyyətlə bir ildən sonra ödənilməli olan bütün öhdəliklərdən ibarətdir.
- - - - 214 940 $ 200 091 $ 222 672 $ 225 054 $ 231 765 $ -
Borc nisbəti
Ümumi borcların ümumi borcları bir şirkətin borc kimi təmsil olunan aktivlərinin faizini göstərən maliyyə nisbətidır.
- - - - 15.76 % 14.63 % 16.21 % 1 815.39 % 3 458.15 % -
Equity
Səhmdar cəmi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxardıqdan sonra sahibin bütün aktivlərinin məbləğidir.
816 659 $ 881 843 $ 874 263 $ 934 191 $ 1 149 291 $ 1 167 215 $ 1 151 344 $ -212 657 $ -225 063 $ -
Nağd pul axını
Pul vəsaitləri hərəkəti bir təşkilatda dolaşır pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin dəqiq məbləğidir.
- - - - 3 297 $ 18 305 $ -45 200 $ 31 215 $ -23 855 $ -357 $

Cyber Apps World, Inc. ın gəlirləri üzrə son maliyyə hesabatı 30/04/2021 idi. Cyber Apps World, Inc.-ın maliyyə nəticələrinə dair son hesabatına görə, Cyber Apps World, Inc.-ın ümumi gəliri 0 ABŞ dolları idi və əvvəlki ilə nisbətən 0% minə dəyişdirildi. Son dörddəbirdə Cyber Apps World, Inc. ın xalis mənfəəti -87 449 $ idi, xalis mənfəəti keçən ilə nisbətən -643.512% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Cyber Apps World, Inc.

Maliyyə Cyber Apps World, Inc.