Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

CenturyLink, Inc. bazar kapağı

Bu gün CenturyLink, Inc. birja ticarətinin həcmi və CenturyLink, Inc. nin kapitallaşma tarixi CYT.F səhmlərindəki ticarətin başlanmasından bəri.
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

CenturyLink, Inc. kapitallaşdırma

Bu gün CenturyLink, Inc. nin bazar kapitallaşması 9 948 582 912 Euro təşkil edir.
-63 114 240 € (-0.63%)
dünəndən bəri kapitalizmin dəyişməsi

CenturyLink, Inc. bazar kapitallaşması bütün buraxılmış CenturyLink, Inc. səhm təkliflərinin cəmidir. Birja bazarında CenturyLink, Inc. birja kotirovkalarının ticarətinə əsaslanaraq CenturyLink, Inc. ın kapitallaşmasını qiymətləndirə bilərsiniz. CenturyLink, Inc. -in baş hərfləri haqqında məlumat yalnız istinad üçündür. CenturyLink, Inc., kapitallaşma - 9 948 582 912 ABŞ dolları.

CenturyLink, Inc. ticarət həcmi

Bu gün CenturyLink, Inc. səhmlərinin ticarət həcmi 1 700 Euro təşkil edib.
+1 000 € (+142.86%)
Dünəndən etibarən ticarət həcminin dəyişməsi

CenturyLink, Inc. müxtəlif ticarət saytlarında satılır. CenturyLink, Inc. üçün gündəlik ticarət cədvəli veb saytımızda. Ən çox onlayn birjada onlayn ticarət edilən CenturyLink, Inc. veb saytımız gündə CenturyLink, Inc. ın ümumi ticarət həcmini göstərir. CenturyLink, Inc. kapitallaşması $ -63 114 240 azalıb.

Göstər:
Qədər

CenturyLink, Inc. bazar cap chart

İllər üzrə bir qrafiklə CenturyLink, Inc. kapitallaşdırılması. 4.35% - həftədə CenturyLink, Inc. bazar kapitallaşmasında dəyişiklik. İl ərzində CenturyLink, Inc. kapitallaşması 0% ilə dəyişdi. CenturyLink, Inc. kapitallaşma gündə ABŞ dolları ilə düşür.

Həftə Ay 3 ay İl 3 il

CenturyLink, Inc. kapitallaşma tarixi

Tarix Kapitalizasiya
Kapitallaşdırma (bazar kapitallaşması) birjada satılan şirkətlərin bütün səhmlərinin bazar qiymətidir. Bazarın kapitallaşdırılması səhmlərin qiymətinə bərabər, səhmlərin sayına görə çoxaldılır.
21/01/2021 9 948 582 912 €
20/01/2021 10 011 697 152 €
19/01/2021 10 545 886 208 €
18/01/2021 10 663 050 240 €
15/01/2021 10 388 689 920 €
14/01/2021 9 576 915 968 €
13/01/2021 9 533 561 856 €

CenturyLink, Inc. həcmi cədvəli

Həftə Ay 3 ay İl 3 il

CenturyLink, Inc. həcmi tarix məlumatları

Tarix Həcmi (24 saat)
CenturyLink, Inc. səhmlərinin ticarət həcmi, seçilmiş tarixdə alınmış və satılan CYT.F səhmləri ilə olan bütün əməliyyatların ümumi məbləğidir.
21/01/2021 1 700 €
20/01/2021 700 €
19/01/2021 2 412 €
18/01/2021 2 955 €
15/01/2021 2 050 €
14/01/2021 113 €
13/01/2021 100 €

CenturyLink, Inc. bazar kapitallaşması $ 9 948 582 912 -dədir 21/01/2021. CenturyLink, Inc. bazar kapitallaşması 10 011 697 152 ABŞ dolları 20/01/2021 səviyyəsində olmuşdur. CenturyLink, Inc. kapitallaşması 10 545 886 208 ABŞ dolları 19/01/2021 səviyyəsində olmuşdur. 18/01/2021 CenturyLink, Inc. kapitallaşması 10 663 050 240 ABŞ dollarına bərabərdir.

CenturyLink, Inc. bazar kapitallaşması 10 388 689 920 ABŞ dolları 15/01/2021 səviyyəsində olmuşdur. CenturyLink, Inc. kapitallaşması 9 576 915 968 ABŞ dolları 14/01/2021 səviyyəsində olmuşdur. CenturyLink, Inc. bazar kapitallaşması 9 533 561 856 ABŞ dolları 13/01/2021 səviyyəsində olmuşdur.

CenturyLink, Inc.-ın kapitallaşdırılması bu gün 9 948 582 912 €. CenturyLink, Inc.-ın bazar kapitallaşması dəyişdi Dünən ilə müqayisədə -0.63% oldu. CenturyLink, Inc. ın CYT.F səhmlərinin son əməliyyat günündə əməliyyat həcmi 1 700 € təşkil edib. CenturyLink, Inc. ın səhmlərinin əməliyyat həcmi əvvəlki ticarət gününə nisbətdə +142.86% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri CenturyLink, Inc.

Maliyyə CenturyLink, Inc.