Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

CYS Investments, Inc. bazar kapağı

Bu gün CYS Investments, Inc. birja ticarətinin həcmi və CYS Investments, Inc. nin kapitallaşma tarixi CYS-PB səhmlərindəki ticarətin başlanmasından bəri.
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

CYS Investments, Inc. kapitallaşdırma

Bu gün CYS Investments, Inc. nin bazar kapitallaşması 1 137 817 856 ABŞ dolları təşkil edir.
-13 720 448 $ (-1.19%)
dünəndən bəri kapitalizmin dəyişməsi

CYS Investments, Inc. kapitallaşdırma, yəni səhm qiymətinə vurulmuş görkəmli səhmlərin sayı göstərilir. Birja bazarında bu səhm təklifinin satışına əsaslanaraq bu gün üçün CYS Investments, Inc. kapitallaşması barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu gün üçün istinad üçün veb saytımızda CYS Investments, Inc. kapitallaşdırılması. CYS Investments, Inc., kapitallaşma - 1 137 817 856 ABŞ dolları.

CYS Investments, Inc. ticarət həcmi

Bu gün CYS Investments, Inc. səhmlərinin ticarət həcmi 1 122 ABŞ dolları təşkil edib.
+974 $ (+658.11%)
Dünəndən etibarən ticarət həcminin dəyişməsi

Bu gün CYS Investments, Inc. ticarət həcmi $ 1 122 təşkil etmişdir. Bu gün müxtəlif səhm bazarlarında CYS Investments, Inc. ticarət edildi. Bir çox fond bazarlarında CYS Investments, Inc. onlayn ticarət, gündə CYS Investments, Inc. ticarətinin ümumi həcmini göstəririk. CYS Investments, Inc. kapitallaşma gündə ABŞ dolları ilə düşür.

Göstər:
Qədər

CYS Investments, Inc. bazar cap chart

Həftədə -0.68% - CYS Investments, Inc. bazar kapitallaşmasında dəyişiklik. Ay ərzində CYS Investments, Inc. kapitallaşması 0% ilə dəyişdi. İl ərzində CYS Investments, Inc. kapitallaşması 0% ilə dəyişdi. Bu gün CYS Investments, Inc. kapitallaşması 1 137 817 856 ABŞ dolları səviyyəsində qiymətləndirilir.

Həftə Ay 3 ay İl 3 il

CYS Investments, Inc. kapitallaşma tarixi

Tarix Kapitalizasiya
Kapitallaşdırma (bazar kapitallaşması) birjada satılan şirkətlərin bütün səhmlərinin bazar qiymətidir. Bazarın kapitallaşdırılması səhmlərin qiymətinə bərabər, səhmlərin sayına görə çoxaldılır.
31/07/2018 1 137 817 856 $
30/07/2018 1 151 538 304 $
27/07/2018 1 145 581 056 $

CYS Investments, Inc. həcmi cədvəli

Həftə Ay 3 ay İl 3 il

CYS Investments, Inc. həcmi tarix məlumatları

Tarix Həcmi (24 saat)
CYS Investments, Inc. səhmlərinin ticarət həcmi, seçilmiş tarixdə alınmış və satılan CYS-PB səhmləri ilə olan bütün əməliyyatların ümumi məbləğidir.
31/07/2018 1 122 $
30/07/2018 148 $
27/07/2018 7 355 $

31/07/2018 CYS Investments, Inc. kapitallaşması 1 137 817 856 ABŞ dolları təşkil etmişdir. CYS Investments, Inc. 30/07/2018 baş kapitallaşdırılması 1 151 538 304 ABŞ dollarına bərabərdir. 27/07/2018 CYS Investments, Inc. kapitallaşması 1 145 581 056 ABŞ dollarına bərabərdir.

CYS Investments, Inc.-ın kapitallaşdırılması bu gün 1 137 817 856 $. CYS Investments, Inc.-ın bazar kapitallaşması dəyişdi Dünən ilə müqayisədə -1.191% oldu. CYS Investments, Inc. ın CYS-PB səhmlərinin son əməliyyat günündə əməliyyat həcmi 1 122 $ təşkil edib. CYS Investments, Inc. ın səhmlərinin əməliyyat həcmi əvvəlki ticarət gününə nisbətdə +658.11% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri CYS Investments, Inc.