Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Cyrela Commercial Properties S.A. bazar kapağı

Bu gün Cyrela Commercial Properties S.A. birja ticarətinin həcmi və Cyrela Commercial Properties S.A. nin kapitallaşma tarixi CYRLY səhmlərindəki ticarətin başlanmasından bəri.
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Cyrela Commercial Properties S.A. kapitallaşdırma

Bu gün Cyrela Commercial Properties S.A. nin bazar kapitallaşması 21 290 136 ABŞ dolları təşkil edir.
-4 947 199 848 $ (-99.57%)
dünəndən bəri kapitalizmin dəyişməsi

Bu gün dollarla kapitallaşan Cyrela Commercial Properties S.A.. Cyrela Commercial Properties S.A. kapitallaşdırılması gündə bir dəfə yenilənir. Birja bazarında bu səhm təklifinin satışına əsaslanaraq bu gün üçün Cyrela Commercial Properties S.A. kapitallaşması barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Bütün Cyrela Commercial Properties S.A. səhmlərinin dəyəri (Cyrela Commercial Properties S.A. bazar kapitalı) $ -4 947 199 848 azalıb.

Cyrela Commercial Properties S.A. ticarət həcmi

Bu gün Cyrela Commercial Properties S.A. səhmlərinin ticarət həcmi 2 407 ABŞ dolları təşkil edib.
+2 301 $ (+2 170.75%)
Dünəndən etibarən ticarət həcminin dəyişməsi

Bu gün Cyrela Commercial Properties S.A. ticarət həcmi - 2 407 ABŞ dolları. Cyrela Commercial Properties S.A. ticarət müxtəlif səhmlər birjalarında aparılır. Bir çox fond bazarlarında Cyrela Commercial Properties S.A. onlayn ticarət, gündə Cyrela Commercial Properties S.A. ticarətinin ümumi həcmini göstəririk. Cyrela Commercial Properties S.A. kapitallaşması dünənlə müqayisədə azalıb.

Göstər:
Qədər

Cyrela Commercial Properties S.A. bazar cap chart

Həftədə -96.36% - Cyrela Commercial Properties S.A. bazar kapitallaşmasında dəyişiklik. Ayda 0% - Cyrela Commercial Properties S.A. bazar kapitallaşmasında dəyişiklik. Hər il 0% - Cyrela Commercial Properties S.A. bazar kapitalizasiyasında dəyişiklik. Cyrela Commercial Properties S.A. un bazar kapitallaşması indi 21 290 136 ABŞ dollarına bərabərdir.

Həftə Ay 3 ay İl 3 il

Cyrela Commercial Properties S.A. kapitallaşma tarixi

Tarix Kapitalizasiya
Kapitallaşdırma (bazar kapitallaşması) birjada satılan şirkətlərin bütün səhmlərinin bazar qiymətidir. Bazarın kapitallaşdırılması səhmlərin qiymətinə bərabər, səhmlərin sayına görə çoxaldılır.
27/05/2020 21 290 136 $
30/03/2020 4 968 489 984 $
19/03/2020 95 527 128 $
21/01/2020 1 084 024 192 $
04/12/2019 1 093 361 280 $
30/09/2019 654 063 232 $
27/08/2019 584 531 584 $

Cyrela Commercial Properties S.A. həcmi cədvəli

Həftə Ay 3 ay İl 3 il

Cyrela Commercial Properties S.A. həcmi tarix məlumatları

Tarix Həcmi (24 saat)
Cyrela Commercial Properties S.A. səhmlərinin ticarət həcmi, seçilmiş tarixdə alınmış və satılan CYRLY səhmləri ilə olan bütün əməliyyatların ümumi məbləğidir.
27/05/2020 2 407 $
30/03/2020 106 $
19/03/2020 672 $
21/01/2020 672 $
04/12/2019 112 $
30/09/2019 140 $
27/08/2019 492 $

Bu gün Cyrela Commercial Properties S.A. ABŞ dollarında kapitallaşma 27/05/2020. 30/03/2020 Cyrela Commercial Properties S.A. bazar kapitallaşması 4 968 489 984 ABŞ dollarına bərabərdir. Cyrela Commercial Properties S.A. 19/03/2020 bazar kapitallaşması 95 527 128 ABŞ dolları təşkil etmişdir. 21/01/2020 Cyrela Commercial Properties S.A. kapitallaşması 1 084 024 192 ABŞ dolları təşkil etmişdir.

04/12/2019 Cyrela Commercial Properties S.A. bazar kapitallaşması 1 093 361 280 ABŞ dollarına bərabərdir. 30/09/2019, Cyrela Commercial Properties S.A. bazar kapitallaşması $ 654 063 232 idi. Cyrela Commercial Properties S.A. 27/08/2019 baş kapitallaşdırılması 584 531 584 ABŞ dollarına bərabərdir.

Cyrela Commercial Properties S.A.-ın kapitallaşdırılması bu gün 21 290 136 $. Cyrela Commercial Properties S.A.-ın bazar kapitallaşması dəyişdi Dünən ilə müqayisədə -99.571% oldu. Cyrela Commercial Properties S.A. ın CYRLY səhmlərinin son əməliyyat günündə əməliyyat həcmi 2 407 $ təşkil edib. Cyrela Commercial Properties S.A. ın səhmlərinin əməliyyat həcmi əvvəlki ticarət gününə nisbətdə +2 170.750% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Cyrela Commercial Properties S.A.

Maliyyə Cyrela Commercial Properties S.A.