Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Cyber Apps World, Inc. bazar kapağı

Bu gün Cyber Apps World, Inc. birja ticarətinin həcmi və Cyber Apps World, Inc. nin kapitallaşma tarixi CYAP səhmlərindəki ticarətin başlanmasından bəri.
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Cyber Apps World, Inc. kapitallaşdırma

Bu gün Cyber Apps World, Inc. nin bazar kapitallaşması 2 154 123 ABŞ dolları təşkil edir.
-128 605 $ (-5.63%)
dünəndən bəri kapitalizmin dəyişməsi

Bu gün Cyber Apps World, Inc. kapitallaşdırılması bütün səhm təkliflərinin Cyber Apps World, Inc. sikkələrin toplusu olaraq qəbul edilir. Cyber Apps World, Inc. kapitallaşdırma açıq məlumatdır. Birja bazarında bu səhm təklifinin satışına əsaslanaraq bu gün üçün Cyber Apps World, Inc. kapitallaşması barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Cyber Apps World, Inc. kapitallaşması $ -128 605 azalıb.

Cyber Apps World, Inc. ticarət həcmi

Bu gün Cyber Apps World, Inc. səhmlərinin ticarət həcmi 1 328 719 ABŞ dolları təşkil edib.
-6 422 669 $ (-82.86%)
Dünəndən etibarən ticarət həcminin dəyişməsi

Bu gün Cyber Apps World, Inc. ticarət həcmi $ 1 328 719 təşkil etmişdir. Bu gün müxtəlif səhm bazarlarında Cyber Apps World, Inc. ticarət edildi. Cyber Apps World, Inc. üçün gündəlik ticarət cədvəli veb saytımızda. Cyber Apps World, Inc. bazar qapağı azalır.

Göstər:
Qədər

Cyber Apps World, Inc. bazar cap chart

İllər üzrə bir qrafiklə Cyber Apps World, Inc. kapitallaşdırılması. Həftədə Cyber Apps World, Inc. kapitallaşma dəyişikliyi -59.39% -dir. Ayda Cyber Apps World, Inc. kapitallaşma dəyişikliyi -48.46% -dir. Cyber Apps World, Inc. un bazar kapitallaşması indi 2 154 123 ABŞ dollarına bərabərdir.

Həftə Ay 3 ay İl 3 il

Cyber Apps World, Inc. kapitallaşma tarixi

Tarix Kapitalizasiya
Kapitallaşdırma (bazar kapitallaşması) birjada satılan şirkətlərin bütün səhmlərinin bazar qiymətidir. Bazarın kapitallaşdırılması səhmlərin qiymətinə bərabər, səhmlərin sayına görə çoxaldılır.
24/01/2022 2 154 123 $
21/01/2022 2 282 728 $
20/01/2022 2 604 239 $
19/01/2022 6 888 373 $
18/01/2022 6 703 505 $
14/01/2022 5 337 082 $
13/01/2022 5 304 931 $

Cyber Apps World, Inc. həcmi cədvəli

Həftə Ay 3 ay İl 3 il

Cyber Apps World, Inc. həcmi tarix məlumatları

Tarix Həcmi (24 saat)
Cyber Apps World, Inc. səhmlərinin ticarət həcmi, seçilmiş tarixdə alınmış və satılan CYAP səhmləri ilə olan bütün əməliyyatların ümumi məbləğidir.
24/01/2022 1 328 719 $
21/01/2022 7 751 388 $
20/01/2022 25 560 850 $
19/01/2022 612 774 $
18/01/2022 825 803 $
14/01/2022 962 077 $
13/01/2022 924 634 $

İndi Cyber Apps World, Inc. ABŞ dollarında kapitallaşma 24/01/2022. 21/01/2022 Cyber Apps World, Inc. bazar kapitallaşması 2 282 728 ABŞ dollarına bərabərdir. Cyber Apps World, Inc. 20/01/2022 bazar kapitallaşması 2 604 239 ABŞ dollarına bərabərdir. 19/01/2022 Cyber Apps World, Inc. kapitallaşması 6 888 373 ABŞ dollarına bərabərdir.

Cyber Apps World, Inc. kapitallaşma bərabərdir 6 703 505 ABŞ dolları ilə 18/01/2022. Cyber Apps World, Inc. 14/01/2022 baş kapitallaşdırılması 5 337 082 ABŞ dollarına bərabərdir. Cyber Apps World, Inc. 13/01/2022 kapitallaşması 5 304 931 ABŞ dolları təşkil etmişdir.

Cyber Apps World, Inc.-ın kapitallaşdırılması bu gün 2 154 123 $. Cyber Apps World, Inc.-ın bazar kapitallaşması dəyişdi Dünən ilə müqayisədə -5.634% oldu. Cyber Apps World, Inc. ın CYAP səhmlərinin son əməliyyat günündə əməliyyat həcmi 1 328 719 $ təşkil edib. Cyber Apps World, Inc. ın səhmlərinin əməliyyat həcmi əvvəlki ticarət gününə nisbətdə -82.858% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Cyber Apps World, Inc.

Maliyyə Cyber Apps World, Inc.