Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Cyber Apps World, Inc. bazar kapağı

Bu gün Cyber Apps World, Inc. birja ticarətinin həcmi və Cyber Apps World, Inc. nin kapitallaşma tarixi CYAP səhmlərindəki ticarətin başlanmasından bəri.
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Cyber Apps World, Inc. kapitallaşdırma

Bu gün Cyber Apps World, Inc. nin bazar kapitallaşması 139 766 ABŞ dolları təşkil edir.
+68 992 $ (+97.48%)
dünəndən bəri kapitalizmin dəyişməsi

Bu gün Cyber Apps World, Inc. kapitallaşdırılması bütün səhm təkliflərinin Cyber Apps World, Inc. sikkələrin toplusu olaraq qəbul edilir. Cyber Apps World, Inc. kapitallaşdırma açıq məlumatdır. Birja bazarında bu səhm təklifinin satışına əsaslanaraq bu gün üçün Cyber Apps World, Inc. kapitallaşması barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Cyber Apps World, Inc. kapitallaşması $ 68 992 artdı.

Cyber Apps World, Inc. ticarət həcmi

Bu gün Cyber Apps World, Inc. səhmlərinin ticarət həcmi 200 ABŞ dolları təşkil edib.
+55 $ (+37.93%)
Dünəndən etibarən ticarət həcminin dəyişməsi

Bu gün Cyber Apps World, Inc. ticarət həcmi $ 200 təşkil etmişdir. Bu gün müxtəlif səhm bazarlarında Cyber Apps World, Inc. ticarət edildi. Cyber Apps World, Inc. üçün gündəlik ticarət cədvəli veb saytımızda. Cyber Apps World, Inc. bazar qapağı yüksəlir.

Göstər:
Qədər

Cyber Apps World, Inc. bazar cap chart

İllər üzrə bir qrafiklə Cyber Apps World, Inc. kapitallaşdırılması. Həftədə Cyber Apps World, Inc. kapitallaşma dəyişikliyi 56.86% -dir. Ayda Cyber Apps World, Inc. kapitallaşma dəyişikliyi 0% -dir. Cyber Apps World, Inc. un bazar kapitallaşması indi 139 766 ABŞ dollarına bərabərdir.

Həftə Ay 3 ay İl 3 il

Cyber Apps World, Inc. kapitallaşma tarixi

Tarix Kapitalizasiya
Kapitallaşdırma (bazar kapitallaşması) birjada satılan şirkətlərin bütün səhmlərinin bazar qiymətidir. Bazarın kapitallaşdırılması səhmlərin qiymətinə bərabər, səhmlərin sayına görə çoxaldılır.
02/05/2023 139 766 $
01/05/2023 70 774 $
25/04/2023 76 922 $
24/04/2023 76 375 $
19/04/2023 71 028 $
17/04/2023 150 077 $
12/04/2023 89 104 $

Cyber Apps World, Inc. həcmi cədvəli

Həftə Ay 3 ay İl 3 il

Cyber Apps World, Inc. həcmi tarix məlumatları

Tarix Həcmi (24 saat)
Cyber Apps World, Inc. səhmlərinin ticarət həcmi, seçilmiş tarixdə alınmış və satılan CYAP səhmləri ilə olan bütün əməliyyatların ümumi məbləğidir.
02/05/2023 200 $
01/05/2023 145 $
25/04/2023 3 217 $
24/04/2023 103 $
19/04/2023 1 $
17/04/2023 1 033 $
12/04/2023 590 $

İndi Cyber Apps World, Inc. ABŞ dollarında kapitallaşma 02/05/2023. 01/05/2023 Cyber Apps World, Inc. bazar kapitallaşması 70 774 ABŞ dollarına bərabərdir. Cyber Apps World, Inc. 25/04/2023 bazar kapitallaşması 76 922 ABŞ dollarına bərabərdir. 24/04/2023 Cyber Apps World, Inc. kapitallaşması 76 375 ABŞ dollarına bərabərdir.

Cyber Apps World, Inc. kapitallaşma bərabərdir 71 028 ABŞ dolları ilə 19/04/2023. Cyber Apps World, Inc. 17/04/2023 baş kapitallaşdırılması 150 077 ABŞ dollarına bərabərdir. Cyber Apps World, Inc. 12/04/2023 kapitallaşması 89 104 ABŞ dolları təşkil etmişdir.

Cyber Apps World, Inc.-ın kapitallaşdırılması bu gün 139 766 $. Cyber Apps World, Inc.-ın bazar kapitallaşması dəyişdi Dünən ilə müqayisədə +97.48% oldu. Cyber Apps World, Inc. ın CYAP səhmlərinin son əməliyyat günündə əməliyyat həcmi 200 $ təşkil edib. Cyber Apps World, Inc. ın səhmlərinin əməliyyat həcmi əvvəlki ticarət gününə nisbətdə +37.93% səviyyəsinə çatıb.

Səhmlərin dəyəri Cyber Apps World, Inc.

Maliyyə Cyber Apps World, Inc.